Abraham Foss kommer fra Telia til Avinor som ny konsernsjef.
Abraham Foss kommer fra Telia til Avinor som ny konsernsjef.

Abraham Foss blir ny konsernsjef i Avinor

Den tidligere telekomtoppen erstatter dagens konsernsjef som går av med pensjon.

—Foss har bred samfunns- og forretningsforståelse og erfaring med å lede store organisasjoner med samfunnskritiske oppgaver. Det har vært en grundig ansettelsesprosess med mange gode interne og eksterne kandidater. Et samlet styre er svært godt fornøyd med at Foss har takket ja til stillingen, sier styreleder Anne Carine Tanum.

Abraham Foss har lang fartstid fra telekomindustrien. Han har vært administrerende direktør i Telia Norge og har hatt flere topplederverv i Telenor.

— Jeg gleder meg til å jobbe sammen med mange dyktige medarbeidere i Avinor, som er så viktig for utviklingen av lokalsamfunnene, regionene og landet. Et bærekraftig luftfartssystem er en helt sentral del av norsk samferdsel. Jeg har alltid vært opptatt av samspillet mellom og utvikling av mennesker, prosesser og teknologi. Det vil stå høyt oppe på dagsordenen. Avinor er et spennende selskap, med et klart oppdrag og en tydelig posisjon, sier Foss.

Han viser til at hele bransjen er inne i en svært krevende periode.

— Den jobben som har vært gjort i Avinor de siste årene, gjør at konsernet har en solid plattform å bygge videre på. Jeg ser frem til å bli kjent med selskapet, luftfartsbransjen og ikke minst de mange partnerne av Avinor, avslutter Abraham Foss.

Avinor er i en større omstillingsprosess som følge av inntektsbortfall.

— Foss har jobbet mye med omstillingsarbeid og strategisk ledelse. Han har bred erfaring med å bygge god intern kultur, og har digital kompetanse og erfaring fra drift. Styret mener derfor at han er godt rustet til å lede selskapet videre, avslutter Tanum.

Foss tiltrer stillingen 15. februar. Han har blitt gitt de samme betingelsene som Dag Falk-Petersen, noe som tilsier en fastlønn på 2,8 millioner, og en totalkompensasjon på ca.4 millioner (inkludert pensjonskostnader).

Falk-Petersen går av med pensjon i juni. Fra 15. februar til juni vil han stå til rådighet for styret.

Powered by Labrador CMS