Byggenæringen er på topp med 9,75 dødsfall per år. Så følger jord- og skogbruk med 7 dødsfall, transport og lagring med 5,75 og industri med 4,75. (Foto: Karine H. Henriksen)
Byggenæringen er på topp med 9,75 dødsfall per år. Så følger jord- og skogbruk med 7 dødsfall, transport og lagring med 5,75 og industri med 4,75. (Foto: Karine H. Henriksen)

Jobbrelatert sykdom og skade koster 30 milliarder

Sykdom og skader på norske arbeidsplasser koster samfunnet 30 milliarder kroner hvert år. Arbeidsrelatert sykdom er den største utgiftsposten melder Arbeidstilsynet.

Publisert

- Arbeidsrelatert sykdom og skade rammer enkeltmennesker og bedrifter hardt. Og det koster samfunnet 30 milliarder kroner i året. Mesteparten av dette kunne vært unngått med tiltak som koster en brøkdel. Godt HMS-arbeid lønner seg, både for de ansattes sikkerhet og helse, for bedriftene og for samfunnsøkonomien, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

SINTEF har på oppdrag fra Arbeidstilsynet gjennomført en studie som beregner de samfunnsøkonomiske kostnadene ved arbeidsrelaterte sykdommer og skader i landbaserte virksomheter i Norge.

Arbeidsrelatert sykdom koster mest
Ifølge rapporten utgjør tapte leveår og tapt livskvalitet som følge av sykdom og skader, 63 prosent av den totale kostnaden på 30 milliarder. De direkte kostnadene til behandling, uførepensjon og tapt produksjon utgjør 37 prosent.

Tapte leveår og tapt livskvalitet som følge av sykdom koster 15,6 milliarder kroner årlig. Ulykkene koster 3,2 milliarder årlig.

Smerter i korsryggen og arbeidsrelatert lungekreft er de to største årsakene til tapt livskvalitet på grunn av sykdom eller skade på jobb. Klemulykker er den typen ulykker som fører til flest dødsfall og gir de største samfunnskostnadene av dødsulykkene. SINTEF anslår i rapporten at 20 prosent av alt sykefravær er arbeidsrelatert.

Byggenæringen mest risikoutsatt
Tall fra Arbeidstilsynet viser at det skjedde 182 dødsfall knyttet til arbeidsulykker i landbasert arbeidsliv mellom 2011 og 2014. Det betyr 45,5 tilfeller per år.

Byggenæringen er på topp med 9,75 dødsfall per år. Så følger jord- og skogbruk med 7 dødsfall, transport og lagring med 5,75 og industri med 4,75. Men regnes dødsfall i forhold til hvor mange som jobber innen sektoren, er det de som jobber i landbruket, som er mest risikoutsatt.

KostnadskategoriÅrlig kostnad (1000)
Arbeidsskadedødsfall (tapte leveår)1 045 296
Arbeidsrelaterte skader behandlet i spesialisthelsetjenesten124 168
Arbeidsrelaterte skader behandlet ved legevakter 227 900
Arbeidsrelatert sykefravær (dagsverk) 8 279 722
Tapt livskvalitet (inkl. død) pga. arbeidsrelatert sykdom15 618 852
Tapt livskvalitet (inkl. død) pga. skade (uførejusterte leveår) eksklusive drukning og arbeidsskadedødsfall2 177 496
Uføretrygd (antall uførepensjonister) 2 561 707
Totalt

30 035 141

(Kilde: Arbeidstilsynet)

Har du leder eller HR-ansvar? Hold deg faglig oppdatert med Personal og Ledelse

- Bestill abonnement

- Last ned enkeltsider eller utgaver av bladet

- Besøk oss på facebook

- Meld deg på vårt gratis nyhetsbrev

Powered by Labrador CMS