Vi vil ha mer og oftere informasjon, og har tillit til myndigheter og arbeidsgiver i krisesituasjoner, viser en undersøkelse fra Everbridge.

Flere ansatte ønsker mer INFORMASJON fra arbeidsgiver

Korrekt, relevant og pålitelig informasjon er avgjørende for å mobilisere mennesker når kritiske hendelser inntreffer.

Dette viser en ny undersøkelse fra Everbridge blant over 9000 arbeidstakere i Europa og Asia. Bare 24 prosent av respondentene i Norge mener arbeidsgiverne gjør nok for å varsle dem om kritiske hendelser eller stans i virksomheten.

Undersøkelse ble utført av Everbridge, en global aktør innenfor krisehåndtering (Critical Event Management, CEM) i mars blant 9003 ansatte fordelt på 13 geografiske markeder i Europa og Asia, inkludert Norge. Målet var å utforske gjeldende trender og vaner innen kommunikasjon som kan påvirke hvorvidt man lykkes med krisehåndtering.

Undersøkelsen er nylig publisert i rapporten «Clarity out of Chaos» og viser fire hovedfunn:

  • En bedrift kan være den eneste sannhetskilden for ansatte under krisehåndteringen
  • Ansatte forventer mer og oftere informasjon
  • Bedrifter mangler viktige kommunikasjonskanaler
  • Ansatte er mer uensartede og mangfoldige enn noensinne

– Undersøkelsen peker på den viktige rollen bedrifter spiller i krisehåndteringen, og i hvilken grad folk stoler på at arbeidsgiveren holder dem informert og oppdatert under en krise eller en stans i virksomheten. Aldri har dette vært viktigere enn akkurat nå som vi står overfor de enorme utfordringene ved koronavirusutbruddet, sier Javier Colado, internasjonal sjef i Everbridge.

Undersøkelsen peker på virksomhetenes behov for tilgang til risikoinformasjon fra flere kilder i tilnærmet sanntid. Det gir det mulig å raskt og sømløst kunne bestemme relevansen av en trussel, spore iverksettelsen av responsplaner og -prosedyrer, informere interessenter og analysere deres innsats for å skape «orden i kaoset».

Tillit som eneste sannhetskilde

Undersøkelsen viste generelt at jo større bedriften var, desto større tillit nøt den som eneste sannhetskilde for de ansatte. 56 prosent av respondentene i Norge sa at de syntes arbeidsgiveren var en pålitelig kilde til informasjon under en hendelse, mens dette tallet steg til 66 prosent for større bedrifter med over 1000 ansatte.

Faktisk svarte bare 11 prosent av respondentene at de syntes arbeidsgiveren var upålitelig i dette henseendet. Imidlertid har nesten 12 prosent av bedriftene i Norge overhodet ikke noe varslingssystem, ifølge undersøkelsen. Med den forestående lansering av Everbridges plattform for krisehåndtering i Europa blir det nå mulig for flere.

Mer og oftere informasjon

Til tross for at 70 prosent av samtlige respondenter indikerer at de ville foretrukket jevnlige oppdateringer i flere kanaler i enhver situasjon, svarte nesten 70 prosent at de bare har tilgang til én kanal. 68 prosent følte at alle i det berørte området burde bli varslet, og 68 prosent av de norske respondentene ønsket en «faren over»-melding når situasjonen var løst.

Over 32 prosent av organisasjonene aktiverer sin plan for krisehåndtering innen fem minutter, men 58 prosent sa imidlertid at den største utfordringen ligger i å innhente, validere og dele korrekt informasjon.

Til syvende og sist er det bare 24 prosent av respondentene som mener arbeidsgiveren gjør nok for å varsle dem om kritiske hendelser eller stans i virksomheten. Effektiv kommunikasjon med eksterne ansatte eller ansatte med særskilte behov må inngå i planleggingsprosessen når det gjelder å etablere et program for krisehåndtering.

Mest tillit til myndigheter og arbeidgivere

Hele 68 prosent av respondentene sier de stoler på lokale nødetater, og de ser politi, politisk ledelse og andre tjenesteytere som pålitelige. Over halvparten av de norske respondentene sier også at de var avhengig av arbeidsgiver som en pålitelig kilde.

Bare en fjerdedel (26 prosent) av de norske respondentene har tillit til sosiale medier og mener de er pålitelige. Med det rangeres sosiale medier lavest av alle kanaler på tillit og pålitelighet. Likevel brukes de ofte som en viktig kommunikasjonskanal under naturkatastrofer eller ekstremvær-hendelser.

Undersøkelsen fant imidlertid at mobilkommunikasjon (app/tale/SMS) anses som et utmerket kommunikasjonsmiddel. 69 prosent av de norske respondentene valgte dette fremfor andre kanaler.

Uensartet arbeidsstyrke

Det store flertallet av arbeidsstyrken i Europa og Asia arbeider for tiden hjemme på grunn av koronakrisen. Under normale omstendigheter jobber imidlertid mer enn 74 prosent av arbeidstakerne ikke i tradisjonelle kontormiljøer. Mer enn en tredjedel av respondentene sa at de enten driver reisevirksomhet eller arbeider på klientenes arbeidsplass, og dette er en trend som kommer til å fortsette. Litt over en fjerdedel (27 prosent) av ansatte i større organisasjoner oppga også at de hadde visse problemer med daglige aktiviteter på grunn av et helseproblem eller en funksjonsnedsettelse.

LES HELE RAPPORTEN HER: Clarity out of Chaos 2020-rapporten kan lastes ned fra https://cem-europe.everbridge.com/

(Everbridge/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS