Arbeidsliv-og-tilbakemeldin
Arbeidsliv-og-tilbakemeldin

Raskere arbeidsstart i Norge

190 utenlandske borgere har allerede benyttet seg av ordningen med tidlig arbeidsstart. Ordningen innebærer at arbeidstakere kan begynne å arbeide før søknaden deres om oppholdstillatelse er behandlet.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

Ordningen gjelder for faglærte og spesialister og trådte i kraft 1. januar 2010.

- Tidlig arbeidsstart er med på å sørge for at kompetente arbeidstakere kommer raskt i arbeid, sier Karl Erik Sjøholt, avdelingsdirektør i UDI i en pressemelding.

Av de 190 som så langt har fått tillatelse til å begynne å arbeide før søknaden er behandlet, er det flest fra India (22), USA (17) og Filippinene (14).

Arbeidsgiver kan søke på vegne av arbeidstakeren. Søknaden leveres til politiet. Vilkåret for å kunne begynne å arbeide før søknaden er behandlet, er at det må leveres inn en fullstendig utfylt søknad, med alle nødvendige vedlegg, og at det fremvises pass eller annet godkjent identitetsdokument.

Politiet gir da en foreløpig bekreftelse uten å ta konkret stilling til søknaden. En slik bekreftelse gir arbeidstakeren adgang til å begynne arbeidet for en bestemt arbeidsgiver inntil søknaden er behandlet av UDI.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken. Enkeltutgaver av Personal og Ledelse kan du kjøpeher.

"
Powered by Labrador CMS