Barnehage
Barnehage

9 av 10 jobber overtid

Det er i Oslo flest jobber ulønnet overtid, og flere jobber gratis overtid i offentlig sektor enn i privat sektor. Desto høyere hustandsinntekt desto flere jobber gratis overtid.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

Det viser Xtra personells årlige overtidsundersøkelse, utført av analysebyrået InFact blant 1010 nordmenn i jobb.

Totalt sett sier 9 av 10 nordmenn at de jobber overtid, hvorav nesten halvparten gjør det ukentlig. Hele 35,4 prosent sier at overtiden er fullt ut ulønnet.

– Dette bekrefter trenden vi har sett i våre tidligere undersøkelser, både når det gjelder hvor mange som jobber ukentlig overtid, og om den er ulønnet. Andelen som jobber ukentlig overtid er stabil, mens andelen som oppgir at overtidsjobbingen er ulønnet har gått litt opp fra i fjor, sier administrerende direktør Kristian Fæste Xtra personell.

- Gode tider i Norge ser ikke ut til å påvirke overtidsjobbingen – hverken den lønnede eller ulønnede.

Høyest andel i barnehage og undervisning

Det er større andel blant de ansatte i offentlig sektor som sier overtiden er fullt ut ulønnet enn i privat sektor. Innenfor barnehage- og undervisningssektoren svarte hele 51,2 prosent av overtiden er fullt ut ulønnet, mot bare 19 prosent i helse- og omsorgssektoren.

I privat sektor er det høyest andel ulønnet overtid innenfor transport- og logistikk (42 prosent), tett fulgt av hotell- og restaurantbransjen med 38,5 prosent. Lavest andel er det innenfor handel og butikk med 25,4 prosent.

- Det er et interessant funn at det er i offentlig sektor den ulønnede overtiden er størst, og da særlig innenfor barnehage- og undervisningssektoren. Dette er en sektor med veldig regulert arbeidstid. Tallene slår delvis hull på mytene om at man jobber mindre i offentlig sektor enn i privat sektor, sier Fæste.

Oslo på gratistoppen

Det er i Oslo flest (43,6 prosent) sier at overtiden er fullt ut ulønnet, mens det er færrest som jobber gratis overtid å Vestlandet (31,7 prosent).

Det er liten forskjell mellom kjønnene når det gjelder ulønnet overtid, men betydelig forskjeller i alder og inntekt. Det er i aldersgruppen 25-39 år flest jobber ulønnet overtid (39,7 prosent). Til sammenligning er det kun 26,5 prosent i den yngste aldersgruppen (18-24 år) som gjør det samme.

Det er blant de med hustandsinntekt over 750 000 hvor den ulønnede overtiden er størst. Her svarer hele 40,9 prosent at de overtiden er fullt ut ulønnet. For de med hustandsinntekt mellom 500 000 – 750 000 er andelen kun 28,9 prosent.

Små forskjeller mellom Norge og Sverige

Overtidsundersøkelsen inkluderer også Sverige. I det store og hele er det små forskjeller mellom Norge og Sverige når det gjelder overtid og om overtiden er fullt ut ulønnet.

Det er imidlertid betydelig færre som jobber ukentlig overtid i Sverige (38,3 prosent) enn i Norge (47,9 prosent). 33,8 prosent av svenske arbeidstakere oppgir at overtiden er fullt ut ulønnet.

– Denne undersøkelsen bekrefter at det er mange likheter mellom det norske og svenske arbeidsmarkedet, også i forhold til overtid. Til tross for høyere arbeidsledighet og svakere økonomi i Sverige, så jobbes det ikke mer overtid der enn i Norge, og det jobbes heller ikke mer gratis overtid. Det kan tyde på at det ikke er økonomiske faktorer, men heller mer strukturelle faktorer som påvirker arbeidstid og overtid i begge land, sier Fæste.

De landsrepresentative undersøkelsene ble gjennomført av Infact News i perioden 3-9 mai 2011. I Norge ble 1010 intervjuet over telefon, mot 1036 deltagere i Sverige.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS