Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen.
Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen.

Aktiviteten øker i de fleste virksomhetene i handels- og tjenestenæringen

7 av 10 medlemsvirksomheter ser for seg å være tilbake i normal drift i løpet av året. Veksten i økonomien gir grunnlag for nye arbeidsplasser. En omstilling til en sirkulær økonomi er en mulighet vi nå må utforske, mener Virke.

Økningen i aktivitetsnivået i handels- og tjenestenæringen samlet har vært positiv måned for måned siden mars. Nesten 70 % av våre medlemmer ser for seg å være tilbake i normal drift i løpet av året, viser en fersk analyse fra Virke, presentert på Virkes konjunkturseminar.

– Endelig har den negative utviklingen for de fleste bransjene i handels- og tjenestenæringen snudd. Veksten i norsk økonomi vil gi positive utslag for verdiskaping og antall arbeidsplasser framover, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon.

60.000 nye jobber

SSBs anslag for norsk økonomi viser at aktiviteten vil ta seg opp i siste halvdel av dette året og neste år. Basert på det, anslår Virke at det vil være om lag 60.000 flere sysselsatte de neste 1,5 årene.

– Nå kommer veksten i handels- og tjenestenæringen. De nye arbeidsplassene vi er avhengige av vil skapes innen arbeidsintensive, tjenesteytende næringer. Da må også politikken innrettes for økt innovasjon og omstilling i næringene som vil stå for verdiskapingen fremover, slik er det ikke i dag, sier Ivar Horneland Kristensen i Virke.

Omstilling til sirkulær økonomi

Virke mener at en omstilling til en sirkulær økonomi er på overtid, og at myndighetene må bruke tiden etter pandemien til å hjelpe virksomhetene med å få fart på omstillingen av sine forretningsmodeller til sirkulære produkter og tjenester.

– Sirkulær økonomi er et kinderegg, som både vil bidra til å løse klimakrisen, samtidig som vi skaper flere arbeidsplasser og tjenesteløsninger vi kan eksportere. Da må vi ha politikk som bidrar, sier Horneland Kristensen.

(Virke/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS