Virke mener det må legges opp til en formidabel vekst i forbindelse med framleggingen av forslag til Statsbudsjett onsdag.

Virke: Vi trenger minst to år med jappetid

En av fire virksomheter forventer lavere årsomsetning i år, og situasjonen er spesielt alvorlig for reiseliv, kultur og event. Samtidig har syv av åtte kriserammede virksomheter tatt grep for å redusere de negative effektene av pandemien. Statsbudsjettet 2021 må være et budsjett for reduksjon av skatter og avgifter.

Et halvår etter at Norge stengte ned for å begrense spredningen av koronapandemien, har hverdagen kommet inn i en form for ny normal. For mange virksomheter er imidlertid usikkerheten fortsatt stor. De gjeldende smitteverntiltakene begrenser kapasitetsutnyttelsen og svekker potensialet for lønnsom drift for mange virksomheter innen kultur, opplevelser, reiseliv og servering.

- Det vil kreve to år med vekst som i jappetiden for å komme tilbake til perioden før 12. mars i år. Norsk økonomi står foran en formidabel utfordring. Fra før måtte vi skape 25.000 nye arbeidsplasser årlig det neste tiåret for å finansiere velferdsstaten. Nå skal vi i tillegg erstatte arbeidsplassene som går tapt i krisen, og det i et næringsliv som vil se annerledes ut enn det gjorde før pandemien, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

De hardest rammede bransjene reiseliv, kultur og event forventer at årsomsetningen for 2020 vil være mellom 20-40 prosent lavere enn den var i 2019, viser en fersk rapport fra Virke som ble lagt frem i dag.

Stor handelslekkasje

Korona-situasjonen har vist hvor stor handelslekkasjen til utlandet er.

- Harmonisering av skatter av avgifter er viktig fordi i dag legger politikerne til rette for arbeidsplasser utenfor landet. Koronakrisen av vist hvilket potensiale reduksjon av særavgifter har for sysselsettingen i Norge, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Høy omstillingstakt

Virksomhetene i handels- og tjenestenæringen har omstilt seg for å overleve koronakrisen. Ni av ti tatt grep for å redusere de negative effektene fra pandemien. Blant de som venter vekst, har seks av ti tatt særskilte grep for å øke omsetningen.

- Krisesituasjonen presser fram et stort behov for omskolering av arbeidsstokken. Virksomhetene har tatt grep for å holde folk i jobb og sikre at de har riktig kompetanse, men for å hjelpe utviklingen er det viktig at midlene til bedriftsintern opplæring forlenges, sier Ivar Horneland Kristensen.

Virke mener statsbudsjettet bør legge til rette for fem tiltak for å sikre lønnsomhet og arbeidsplasser i Norge:

  1. Harmonisering av skatter og avgifter
  2. Kompensasjonsordningen må videreføres
  3. Ordningen for bedriftsintern opplæring må aldri gå tom
  4. Lavmoms for reiselivet ut 2021
  5. Reduksjon av formueskatt på arbeidende kapital

(Virke/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS