Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa.
Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa.

Mange kan ikke reglene for arbeidstid

Reglene for arbeidstid, overtid, mertid, pauser og fritid er kompliserte. En ny undersøkelse fra Arbeidstilsynet viser at få unge arbeidstakere kjenner regelverket godt nok.

Hvordan beregnes overtid etter arbeidsmiljøloven? Hvor mye kan en ansatt jobbe i løpet av en uke, og når skal hen ha pause?

En ny undersøkelse fra Arbeidstilsynet viser at mange unge arbeidstakere mangler oversikt over regelverket. Bare fire av ti arbeidstakere mellom 18 og 26 år vet for eksempel når de kan ta pause, og tre av ti kjenner til hvor mye de skal ha i overtidsbetaling.

Mange mangler kompetanse

Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa tror ikke de unge er alene om å mangle oversikt over regelverket. Han svarer daglig på spørsmål om arbeidstid fra norske arbeidsgivere gjennom Simployer sin Faghjelp-tjeneste.

– Mange HR-ansatte og ledere har nok også for lav kompetanse på dette området. Noe av grunnen til det er at arbeidsmiljøloven har flere regler om arbeidstid som må ses i sammenheng. Det er heller ingen tvil om at enkelte av disse bestemmelsene er kompliserte, sier Gauslaa.

Ser alvorlig på brudd

Arbeidstilsynet ser alvorlig på brudd på arbeidstidsbestemmelsene, og i 2015 skjerpet regjeringen strafferammene for brudd på arbeidsmiljøloven.

– Vi har sett at retten har idømt fengselsstraff for brudd på arbeidstidsbestemmelsene, noe som er et tydelig signal på brudd på arbeidstidsbestemmelsene sees på som alvorlig, også når ansatte frivillig jobber for mye overtid. Derfor er det også viktig at ledere og HR har god kunnskap om arbeidstidsbestemmelsene, slik at man er sikker på å holde seg innenfor regelverket, sier Gauslaa i Simployer.

(Simployer)

Powered by Labrador CMS