Ill.foto: Colourbox
Ill.foto: Colourbox

Mest stressplager hos medarbeidere fra 30 - 49 år

Nesten tre av ti arbeidstakere sier at de opplever stress som en belastning på jobben og problemet er størst for medarbeidere mellom 30 og 49 år.

Publisert

Mange opplever at de har for mye stress på jobben. Verst er det for arbeidstakere mellom 30 og 49 år, som i størst grad opplever stressrelaterte plager som angst, konsentrasjonsproblemer og søvnforstyrrelser, ifølge det svenske Arbetsmiljöverket. Resultatene fremkommer i en ny rapport som du kan lese på Arbetsmiljöverkets hjemmesider; av.se.

Av Sveriges over 5 millioner sysselsatte har nesten en tredjedel, 28 prosent, arbeidsrelaterte plager. De vanligste årsakene er for høy arbeidsbelastning, stressende arbeidsplasser og uklare eller motstridende krav fra arbeidsgiveren.

Nesten to tredjedeler, 65 prosent, av de som har yrkesrelaterte plager har fysiske smerter. Andre plager, som stress og psykiske plager, er vanligere i visse aldersgrupper. De som er i aldersgruppen fra 30 – 49 år er mest plaget av depresjon, søvnproblemer og konsentrasjonsproblemer, sammenliknet med både yngre og eldre kolleger.

Hver tredje medarbeider som har arbeidsrelaterte plager har vært fraværende i løpet av de siste tolv månedene på grunn av dette.

Powered by Labrador CMS