Ill.foto:Colourbox
Ill.foto:Colourbox

Hva gjør du hvis jobben tapper deg for energi?

Har du fortsatt energi og overskudd når du går fra jobb eller føler du deg sliten og tom når arbeidsdagen er over? Ny forskning viser at variasjon i arbeidet, mikropauser og et godt kollegialt fellesskap kan gjøre arbeidsdagen lettere.

Publisert

Mange bruker alt de har av overskudd i løpet av arbeidsdagen og må bruke det meste av kvelder og helger til å hente seg inn igjen. Det er greit i perioder, men hvis det blir normaltilstanden bør man vurdere å gjøre noe med det. Noe kan du gjøre selv, mens andre faktorer er avhengig av arbeidsmiljøet.

Lina Ejlertsson har i forbindelse med sin doktorgrad i medisin ved Lunds universitet i Sverige forsket på hvordan helsepersonell henter seg inn igjen i stressende arbeidsmiljøer.

- I min forskning undersøker jeg muligheten for å gå hjem fra jobb med mer energi, sier hun i en artikkel på hjemmesidene til Lunds universitet.

Samtidig presiserer hun at det er store organisatoriske problemer i helsesektoren som sliter på personalet og som ikke lar seg løse ved å «ta et dypt åndedrag».

I 2013 og 2014 ble det gjennomført et prosjekt for i helsesektoren i Skåne for å se hvilke arbeidsfaktorer som bidrar til at ansatte takler press og stress på jobben. Det viste seg at den viktigste faktoren var muligheten til å hente seg inn igjen på jobben. Men hva er det som gjør at medarbeidere klarer å hente seg inn igjen på jobb? I 2015 begynte det nåværende prosjektet med en kvalitativ studie som skulle se nærmere på dette. Det var tre faktorer som utkrystalliserte seg: Variasjon, fellesskap og følelse av å håndtere jobben.

- Det handler for eksempel om å variere mellom oppgaver som krever mye tankearbeid og mer monotone oppgaver. Variasjon kreves ikke bare med hensyn til arbeidsoppgaver, men også i arbeidstempo og arbeidsplass.

Selv om det var helsepersonell som ble studert er det rimelig å anta at resultatene også gjelder for andre yrkesgrupper.

Den andre faktoren som er viktig er fellesskap. Det kan for eksempel handle om å finne felles mål å jobbe mot. Også teambygging kan være bra hvis man ikke kjenner hverandre i andre settinger enn på arbeidsplassen.

- Det å le sammen, småsnakke og oppmuntre hverandre på jobben betyr mye for hvordan personalet klarer å hente seg inn igjen i løpet av arbeidsdagen. Negativ energi drenerer derimot energien, sier hun.

Den tredje faktoren handler om å ha en følelse av kontroll. En av de viktigste faktorene var å rekke å gjøre seg ferdig med en oppgave før man måtte begynne på den neste. Det er også viktig at ledelsen lytter til medarbeiderne og at det er mulig å selv påvirke sin egen arbeidssituasjon.

Prosjektet heter ”Återhämtning i arbetet – ett interventionsprojekt för bättre hälsa bland medarbetare i primärvården”.

Tre tips for å få mer overskudd i arbeidsdagen

Variasjon: Forsøk å variere typen av arbeidsoppgaver og intensiteten i arbeidet. Varier også hvordan du jobber. Du bør veksle mellom å stå, sitte og bevege deg. Ikke sitt stille i mer enn 45 minutter i strekk.

Mikropauser: Ta små pauser i løpet av arbeidsdagen. Stopp og pust. Gå rundt huset. Gjør planken. Bøy og tøy. Kort og godt; gjør det som passer best for deg – men ta mikropauser.

Fellesskap: Felles lunsj og kaffepauser er bra for å koble av fra jobben en stund. Snakk gjerne om noe annet enn jobb når dere har pauser!

Powered by Labrador CMS