Ida Amalie Onstad (32), nestleder og beredskapsrådgiver i Sarpsborg brannvesen.
Ida Amalie Onstad (32), nestleder og beredskapsrådgiver i Sarpsborg brannvesen.

Dette er fremtidens ledere i kommune- og helse-Norge

Fem unge ledere er plukket ut som fremtidens leder i kommune- og helse-Norge. Det er KLP, AFF og Fagforbundet som står bak tildelingen.

Det er andre gang at «Fremtidens ledere i kommune- og helse-Norge», kåres. Over 130 kandidater ble nominert i år. Med «Fremtidens ledere» menes ledere i starten eller etableringsfasen av sin lederkarriere, som tar ansvar på en forbilledlig og fremtidsrettet måte.

- God ledelse er viktig og har kanskje aldri vært viktigere enn nå etter pandemien. I en tid med stort arbeidspress settes det stadig større krav til ledere som skal beholde og mobilisere de ansatte, sier Gro Myking, juryleder for kåringen og konserndirektør for kommunikasjon og marked i KLP.

- Vi i Fagforbundet er stolte av å bidra til god ledelse i sektorer som er preget av mange endringer. Vi vet at god ledelse bidrar til bedre arbeidsmiljø, bedre tjenester og lavere sykefravær, sier Lars Erik Flatø, jurymedlem og daglig leder i Fagforbundet.

Blant årets vinnere er det flere som kan vise til gode resultater i sin unge lederkarriere. Vinnerne jobber innen brann, helse, renhold og IT. En av vinnerne er dessuten kommunedirektør.

Pandemiens utfordringer har satt sitt preg på de siste par årene. I tillegg kommer bemanningskrisen i kommune- og helse-Norge.

- Våre eiere står foran en enorm utfordring. Demografiutviklingen med flere eldre og færre yngre, kommer til å utfordre alle tjenestene befolkningen forventer å få. Gode ledere er en av de viktigste faktorene for å sikre kommunenes evne til å levere fremtidens tjenester med profesjonalitet og kvalitet. Det er en stor glede å kunne hedre disse ledertalentene og kanskje samtidig motivere flere lederspirer til å ta et større ansvar, sier Myking.

Lederutvikling som premie

Satsingen på unge ledere i hele kommune- og helsesektoren i Norge er et samarbeid mellom kommunenes eget pensjonsselskap KLP, ledelses- og organisasjonsmiljøet AFF og Fagforbundet. Etter en åpen nominasjonsprosess blir fem vinnere kåret av en jury. Premien er deltakelse, inkludert opphold og reise, på AFFs anerkjente lederprogram – Solstrand Accelerate. Premien har en verdi på omtrent 250 000 kroner.

- Fagforbundet har mange gode ledere blant medlemmene våre, og vi er glade for å kunne gi noen av dem denne unike muligheten til å utvikle seg selv. Vi vet at de vil ta med seg kunnskapen videre slik at det tjener hele arbeidsplassen, sier Flatø.

Årets fem vinnere

De fem som utmerket seg mest og dermed er årets beste unge ledere i kommune- og helse-Norge, med juryens begrunnelse, er:

Ida Amalie Onstad (32)

Ida Amalie Onstad jobber som nestleder og beredskapsrådgiver i Sarpsborg brannvesen. Hun markerte seg tidlig som en viktig ressursperson i organisasjonen, som er blant de 20 største blant landets 199 brannvesen. Juryen lot seg raskt imponere av nominasjonen av Ida Amalie og hennes fokus på å løse samfunnsoppdraget gjennom fokus på fag, tverrfaglighet og samhandling på tvers i regionen. Kandidaten har et stort, viktig og bredt ansvar som har utvidet seg i takt med hennes egen utvikling og langt utover slik stillingen var tenkt. Ida Amalie er handlekraftig, hun ser sine kolleger, har en helhetlig tilnærming til samfunnsoppdraget og viser sterke verdier, og juryen mener dette er kvaliteter som gjør kandidaten til en verdig vinner av Fremtidens ledere i kommune- og helse-Norge 2022.

Marte Gundersen Berg (35), tjenesteleder og assisterende virksomhetsleder på Træleborg sykehjem.
Marte Gundersen Berg (35), tjenesteleder og assisterende virksomhetsleder på Træleborg sykehjem.

Marte Gundersen Berg (35)

Marte Gundersen Berg er tjenesteleder og assisterende virksomhetsleder på Træleborg sykehjem. Her begynte hun som førstegangsleder i 2018. I rollene på Træleborg har hun gjennomført en rekke tiltak som har løftet sykehjemmet både som arbeidsplass, sykehjem og som organisasjon. Juryen er imponert over resultatene Marte kan vise til. Nedgang i fravær, økt trivsel og bedre pasientforløp. Under hennes ledelse er det gjort millioninnsparinger for kommunen. Marte viser at hun tør å stå for beslutninger, også når det møter motstand, og det har gitt resultater. Marte beskrives som en rettferdig, tydelig og deltakende leder, og juryen mener dette er kvaliteter som gjør kandidaten til en verdig vinner av Fremtidens ledere i kommune- og helse-Norge 2022.

Marte Synnøve Løvaas (39), renholdsleder i Sørreisa kommune.
Marte Synnøve Løvaas (39), renholdsleder i Sørreisa kommune.

Marte Synøve Løvaas (39)

Marte Synnøve Løvaas er renholdsleder i Sørreisa kommune. Hun startet i rollen i 2014, og tok fagbrevet samme høst. Juryen er imponert over kandidatens fokus på å løfte yrkets anseelse og de ansattes stolthet. Tiltak for å fjerne ufrivillig deltid, legge til rette for at flest mulig tar fagbrev og skape samhold blant renholderne, gir de ansatte en jobb de kan leve av, styrker motivasjonen og øker anseelsen i kommunen. Marte beskrives som en kandidat med både hodet og hjertet på rett plass. Hun brenner for faget, hun evner både å se sine ansatte og kolleger og samtidig levere høy kvalitet for kommunen. Juryen mener dette er kvaliteter som gjør kandidaten til en verdig vinner av Fremtidens ledere i kommune- og helse-Norge 2022.

Andreas Daniel Brovig (41), leder for IT-tjenester i Lillesand kommune.
Andreas Daniel Brovig (41), leder for IT-tjenester i Lillesand kommune.

Andreas Daniel Brovig (41)

Andreas Daniel Brovig er leder for IT-tjenester i Lillesand, og har ansvar for fag, personal, økonomi og informasjon for fagområdet. Brovig kan vise til meget gode resultater for oppgavene som ligger i deres samfunnsoppdrag. Han viser en vilje til å utvikle seg som leder, og har nylig gjennomført en master i ledelse. Han beskrives som strategisk, kunnskapsbasert og kreativ. Han har en egen evne til å utfordre sine medarbeidere til å strekke seg lengst mulig, og de ansatte er stolte av arbeidsplassen sin. I 2021 mottok de kommunens arbeidsmiljøpris – et kvalitetsstempel de skal være stolte over. Juryen er imponert over kandidatens evne til å skape intern entusiasme og samtidig levere svært gode resultater i organisasjonen som helhet. Dette er kvaliteter som gjør kandidaten til en verdig vinner av Fremtidens ledere i kommune- og helse-Norge 2022.

Bjørnar Fjellhaug (42), kommunedirektør i Austrheim kommune.
Bjørnar Fjellhaug (42), kommunedirektør i Austrheim kommune.

Bjørnar Fjellhaug (42)

Bjørnar er kommunedirektør i Austrheim kommune. Han er tidligere lærer, rektor og kommunalsjef og han har hatt flere sentrale roller i krevende tider. Juryen har latt seg imponere av Bjørnar sine egenskaper og arbeidskapasitet i store og krevende roller. Han beskrives som åpen, inkluderende og tillitsfull, samtidig som han stiller krav til kvalitet. Han er kunnskapsrik og solid. Bjørnar skaper og synliggjør resultater, skaper mestringsfølelse og motivasjon og bidrar til at ansatte ser sitt bidrag i helheten. Bjørnar leverer resultater som er viktige for hele lokalsamfunnet, og går foran som et godt eksempel samtidig som han gir rom for at hans medarbeidere skal vokse og se sitt bidrag i helheten. Juryen mener dette er kvaliteter som gjør kandidaten til en verdig vinner av Fremtidens ledere i kommune- og helse-Norge 2022.

Om kommune- og helse-Norges beste unge leder

Denne satsingen på fremtidens ledere i kommune- og helse-Norge er et samarbeid mellom KLP, AFF og Fagforbundet. AFF er et av Norges fremste leder- og organisasjonsmiljøer i Norge og samarbeider tett med NHH. Fagforbundet er landets største arbeidstakerorganisasjon med omlag 395 000 medlemmer i over 100 ulike yrkesgrupper. KLP er Norges største pensjonsselskap og eid av de fleste kommuner og helseforetak i Norge.

(KLP, AFF, Fagforbundet/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS