Elaine Munthe, professor og senterleder ved Kunnskapssenter for utdanning (KSU).

Forskningsrapport gir nye svar om lærerflukten

De viktigste faktorene er arbeidsmiljø, støtte fra ledelse, godt kollegaskap og opplevelse av mestring og glede. Det viser en systematisk kunnskapsoversikt om hvordan man kan rekruttere lærere til skole og barnehage og deretter holde på dem.

Den systematiske kunnskapsoversikten «Å rekruttere og beholde lærere i barnehage og skole - et kunnskapsgrunnlag» blir onsdag offentliggjort under Arendalsuka. Det er Kunnskapssenter for utdanning (KSU) ved Universitetet i Stavanger og Durham University som har utarbeidet forskningsrapporten, i forbindelse med et oppdrag som Høgskulen på Vestlandet har fått fra Kunnskapsdepartementet.

Bakgrunnen er at lærerutdanningene, både for skole og barnehage, opplever sviktende søkertall. Det er også nyutdannede lærere som aldri tar arbeid i barnehage eller skole, og flere som slutter i yrket. Ifølge Statistisk sentralbyrå jobber i dag én av tre lærere ikke i skolen.

Lønn én av flere faktorer

Lønn blir i denne sammenhengen framhevet som en viktig faktor, men den ferske, systematiske kunnskapsoversikten peker også på flere andre momenter.

«Arbeidsmiljø, opplevelse av kommunikasjon med og støtte fra ledelse, godt kollegaskap, opplevelse av mestring og glede i å være sammen med barn og elever er alle faktorer som gjør at lærere blir i jobben. Når arbeidsoppgavene blir for mye til å håndtere og både opplevelse av mening og nytte og å bli verdsatt minsker, da er faren for oppsigelser større. Det daglige, kontinuerlige arbeidet med utvikling av gode relasjoner og miljøer er derfor av stor betydning for å beholde dyktige lærere,» heter det i rapportens sammendrag.

Blir gjenstand for debatt

Onsdag klokken 16:30 under Arendalsuka blir forskningsrapporten presentert av professor Elaine Munthe ved KSU, og deretter diskutert av panelet. Det består av Margret Hagerup, stortingsrepresentant (H), Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør for oppvekst, kultur og utdanning i KS, Steffen Handal, leder for Utdanningsforbundet, Ingunn Folgerø, rektor ved Bryne vidaregåande skule, Elise Waagen, stortingsrepresentant (Ap) og Lars Syrrist, leder for Pedagogstudentene. Debattleder er Aslak Bonde.

(UiS/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS