Deprimert
Deprimert

Sykefravær går i arv

Barn av foreldre som har vært mye sykemeldt har større risiko for selv å bli sykemeldt i voksen alder. Det kommer frem i en ny svensk undersøkelse.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

Barn av langtidssyke foreldre blir oftere langtidssykemeldt når de blir voksne. Det kommer frem i den svenske rapporten ” Långtidssjukfrånvaro hos föräldrar och deras barn”.

Forskerne har undersøkt sammenhengen mellom langtidsfraværet hos foreldre i tidsrommet fra 1986 til 1991, og deres barn som voksne i perioden fra 2003 til 2008.

I rapporten har de sett på sykefravær lengre enn tre uker. Dersom en foreldre var sykemeldt i barnas oppvekst hadde barnet som voksen i snitt 30 prosent flere sykefraværsdager enn befolkningsgjennomsnittet.

Men også svigerforeldrenes sykefravær påvirket sykefraværet. Det kan skyldes at folk tenderer mot å velge en partner som ligner på seg selv i form av sykefravær. Linken her var omtrent halvparten av foreldrenes.

I rapporten kommer det også frem at det er den yngste i søskenflokken som tenderer mot høyest sykefravær.Likevel er det noe usikkert i hvilken grad sykdommer kan være genetisk overførbart.

Andre forhold som ser ut til å påvirke sykefraværet er yrke og utdanningsnivå, men også livsstil og holdninger til sykefravær.

Les hele rapporten: Långtidssjukfrånvaro hos föräldrar och deras barn

Powered by Labrador CMS