Kondisjonstesting
Kondisjonstesting

Dårlig kondis i ung alder øker risiko for sykefravær

Kondisjonen din i 18-19-årsalderen kan få konsekvenser for sykefraværet ditt 5-15 år senere.

Publisert

(Colourbox.com)

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har undersøkt denne sammenhengen ved å følge opp menn som gjennomførte fysiske kondisjonstester på sesjon.

Omfattende test

Kondisjonen til alle menn født 1967-1976 som var inne til sesjon i perioden 1985 – 1995, ble testet.

Til sammen gjaldt dette over 227 000 menn som ble fulgt opp i årene mellom 2000 og 2003 med tanke på muskelskjelettrelatert sykefravær.

Muskelskjelettlidelser

Totalt hadde 26 601 av de undersøkte mennene muskelskjelettrelatert fravær, og STAMI-forskerne påviste at fraværet hadde sammenheng med utholdenhet og fysisk form.

De som gjorde det godt på kondisjonstest ved sesjon, hadde noe lavere risiko for å ha fravær på grunn av muskelskjelettlidelser 5 – 15 år senere.

Forklaringen på dette kan til en viss grad tilskrives at menn som var i dårlig form på sesjon, oftere fikk lav utdannelse og oftere ble ansatt i bransjer og virksomheter med høy fraværsrisiko.

Gjelder kroppsarbeidere

Sammenhengen begrenset seg til fravær som ikke skyldtes skader, og var sterkere i typiske industri- og kroppsarbeidergrupper enn hos dem som drev med kontorarbeid. Det kan være at økt sykefravær i disse gruppene skyldes et samspill mellom dårlig kondisjon og økte fysiske krav i arbeidet.

Annet bilde for skader

Sykefravær som skyldtes muskelskjelettskader (brudd, forstuinger og liknende) viste et helt annet mønster. Her var det en viss økning av fraværsrisikoen hos dem som hadde vanlig eller god fysisk kondisjon ved sesjon, grupper som i større grad oppnådde høyere utdannelse og arbeid i bransjer uten mye fysisk arbeid. En rimelig tolkning av dette funnet er at menn i god fysisk form er mer utsatt for skader etter fysisk trening i fritiden.

Det var andre forhold tidlig i livet som spilte en mye større rolle enn fysisk kondisjon, spesielt intelligensnivå målt ved sesjon, og foreldrenes utdanningsnivå.

(STAMI)

Powered by Labrador CMS