Bedriftshelsetjeneste_cb523305
Bedriftshelsetjeneste_cb523305

Faglig løft for BHT

For å sikre god kvalitet for bedriftshelsetjenesten innføres en obligatorisk godkjenningsordning fra 1. januar 2010.

Publisert

Ill. foto: Colourbox

– En ny godkjenningsordning vil gjøre bedriftshelsetjenesten enda bedre som virkemiddel i arbeidet for et godt og inkluderende arbeidsmiljø, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

Vil sikre kvalitet og kompetanse

Kvaliteten på bedriftshelsetjenestene i dag varierer. For å sikre fagligheten og kompetansen i ordningene, innfører regjeringen derfor en obligatorisk godkjenningsordning for bedriftshelsetjenesten.

Innføres fra 2010

Vilkårene for godkjenning er fastsatt i den nye forskriften om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste. Forskriften ble vedtatt 10. september, og godkjenningsordningen trer i kraft 1. januar 2010.

Alle må benytte en godkjent ordning

Ordningen innebærer at alle virksomheter som har plikt til å ha bedriftshelsetjeneste, må benytte en godkjent ordning.

Dag Terje Andersen

- For å bli godkjent, må bedriftshelsetjenestene minst ha den tverrfaglige kompetansen og det volumet som er nødvendig for å bistå virksomhetene i arbeidet med god forebygging og inkludering, sier statsråden.

Godkjenningsordningen skal forvaltes av Arbeidstilsynet.

Åtte nye bransjer

Fra 1. januar 2010 innfører regjeringen også krav om en utvidelse av bedriftshelseordningen i åtte nye bransjer. Disse er: Helse- og sosialsektoren, undervisningsbransjen, fiskeoppdrett og klekkerier, gjenvinning, vakttjenester, frisørbransjen, kraft- og vannforsyning, samt tekoindustrien.

–Dette er risikoutsatte bransjer med store arbeidsmiljøutfordringer og belastninger, og som i stor grad preges av tidlig utstøting gjennom sykefravær og uførepensjonering. Derfor er det viktig å få på plass en god bedriftshelsetjenesteordning i disse bransjene, sier Dag Terje Andersen.

Les mer om forskriften her.

"
Powered by Labrador CMS