colourbox_trim
colourbox_trim

Lønnsom trim

Bedriftsidrett er en lønnsom investering. I motsetning til mange andre goder man får via jobben, er bedriftsidretten helt uten skatteplikter.

Publisert

Dette betyr at ansatte som er medlem av bedriftsidrettslaget kan motta treningsutstyr uten å måtte skatte for fordelen.

- Bedriftsidretten er et av de beste frynsegodene vi har, både for den enkelte arbeidstaker, og for bedriften, sier økonomirådgiver og redaktør Carsten O. Five til absentia.no.

Gratis sykkel

Et eksempel er når de ansatte ønsker å sykle til jobb: Ved å kjøpe sykler gjennom bedriftsidrettslaget, får de ansatte bruksretten til disse og dermed kan de disponere sykkelen også utenom arbeidstid, skriver nettstedet.

Regnestykket blir svært attraktivt når du tar i betraktning at en ansatt må tjene ca det dobbelte av hva sykkelen koster pga skattenivået. I tillegg kan bedriften trekke fra utgiftene for sykkelen fra sitt overskudd.

På toppen av dette, kan arbeidsgiver selge syklene til en svært gunstig pris til sine arbeidstakere etter noen år.

- Og det finnes ingen øvre grense for hva en ansatt kan motta, eller for hva arbeidsgiver kan trekke fra på skatten, så lenge alt administreres gjennom bedriftsidrettslaget, og trekkes fra som utgifter til bedriftsidrett, sier Five.

Formaliteter i orden

Det er imidlertid viktig å ha formalitetene i orden: Alle tiltak må organiseres som en del av bedriftsidrettstilbudet for at du skal oppnå skattefordelene.

Dette innebærer at du må opprette et bedriftsidrettslag på arbeidsplassen, som registreres som medlem i Norges bedriftsidrettsforbund, med et lovlig valgt styre.

- Bedrer det sosiale

Bedriften bevilger så penger til bedriftsidrettslaget, som videre forvaltes av lagets styre. Bedriftsidrettslaget må dessuten sette opp budsjetter og sende dem inn til kontroll, som et vanlig idrettslag.

Five slår fast at bedriftsidrett kan bidra til et bedre sosialt miljø på arbeidsplassen:

- Det er for eksempel lettere å løse konflikter når man på forhånd har grått og jublet sammen i en fotballkamp. Bedriftsidrett er med på å bygge en bedriftskultur med høy standard, sier han.

Les mer hos aktivbedrift.no

(Absentia.no)

"
Powered by Labrador CMS