COLOURBOX986693_vold.jpg
COLOURBOX986693_vold.jpg

6 av 10 truet på jobb

En ny forskningsrapport viser at seks av ti opplever trusler eller vold på arbeidsplassen. Få ressurser blir brukt til forebygging og opplæring, sier Fafo-forsker Jørgen Svalund. 

Publisert

Fafo-forsker Jørgen Svalund mener arbeidsgiverne i liten grad strekker seg så langt de kan for å redusere risikoen for vold i offentlig sektor. Foto: Karine H. Henriksen.

- Vi vet fra tidligere at de som jobber i utsatte yrker blir utsatt for vold og trusler om vold. Det er imidlertid ikke sterke tegn på at det brukes mye ressurser på forebygging og opplæring i forhold til vold og trusler om vold, sier forsker Jørgen Svalund ved Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning.

I forbindelse med rapporten har Fafo, i samarbeid med Norstat, fått svar fra 744 medlemmer i FO og Fagforbundet. Hensikten har vært å finne graden av vold og trusler om vold blant arbeidstakere som jobber innen tjenester for psykisk helsevern, barnevernskontor og i barnevernsinstitusjoner.

Institusjonsansatte mer utsatt

En større andel av ansatte i slike institusjoner har opplevd vold, eller trusler om vold, de siste tolv månedene, sammenlignet med de som jobber i hjemmebaserte tjenester, ved dagtilbud eller i åpen omsorg.

26 prosent av de som har blitt utsatt for vold svarer at det alltid, eller nesten alltid, skjer når de arbeider alene, mens 32 prosent svarer at det aldri skjer når de arbeider alene.

Trues privat

Selv om de fleste episodene hovedsakelig skjer på jobben, har 4 prosent vært utsatt for fysisk vold på fritiden, mens 2 prosent har mottatt trusler om vold mot utenom arbeidstid.

Arbeidsmiljøloven vektlegger at arbeidsgiver har ansvar for å vurdere risiko, og sette inn tiltak som kan redusere risiko for vold og trusler om vold.

Hele 40 prosent av respondentene sier at det ikke har vært gjennomført kartlegging av slik risiko.

Manglende opplæring

Mens 45 prosent av de som jobber innen hjemmebaserte tjenester ikke har fått opplæring, har 32 prosent av de institusjonsansatte ikke fått opplæring i å forebygge, takle voldelige eller truende personer og situasjoner.

Fafo-forsker Jørgen Svalund.

- Det at mange ikke har mottatt denne opplæringen, selv etter å ha etterlyst denne, kan bidra til at antallet volds- og trusselepisoder er høyere enn de ellers ville vært, sier Jørgen Svalund.

28 prosent av de som har vært utsatt for vold eller trusler om vold sier de mistrives i jobbsituasjonen på grunn av hendelsen.

13 prosent av de som har vært utsatt de siste tolv måneder ønsker å slutte i jobben på grunn av det de har opplevd.

Forskeren mener det trolig har store samfunnsmessige kostnader, i tillegg til at det gir økt sykefravær og mistrivsel.

- Dette er en sektor med høyt sykefravær og dette bidrar til økt sykefravær. Dersom episoder håndteres profesjonelt i ettertid, vil det redusere konsekvensene for en arbeidstaker, sier han.

Funnene i undersøkelsen tyder på at arbeidsgiverne i liten grad strekker seg så langt de kan for å redusere risikoen for vold, konkluderer Svalund. De nedslående resultatene bør medføre at Arbeidstilsynet og ansattes representanter i større grad stiller krav til arbeidsgiverne, mener han.

Les hele rapporten her.

I neste utgave av Personal og Ledelse, som kommer ut den 9. november, kan du lese mer om forskningen. Du får også vite hvordan Skjerfheimkollektivet i Svarstad jobber for å forebygge aggressiv atferd blant ungdommer med rus- og atferdsproblemer.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken.

"
Powered by Labrador CMS