Simployers HMS-rådgiver Anne Sandtorp.
Simployers HMS-rådgiver Anne Sandtorp.

Hvor kaldt kan man ha det på jobb?

Mange arbeidsgivere strever økonomisk på grunn av høye strømpriser. Hvor mye kan de senke innetemperaturen før det går for langt?

Det finnes ingen absolutte grenseverdier for innetemperatur på arbeidsplassen. Både arbeidsmiljøloven og arbeidsplassforskriften er imidlertid tydelige på at arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig, sier Simployers HMS-rådgiver Anne Sandtorp.

– Selv om det ikke finnes noen faste grenseverdier, er svaret at arbeidsgiver ikke uten videre kan senke temperaturen for å spare strøm.

Har laget veileder

For å lette arbeidsgivers vurderinger av hva som er fullt forsvarlig, oppgir Arbeidstilsynet temperaturintervaller for forskjellig typer innearbeid:

  • Lett arbeid: 19-26 °C (kontorarbeid)
  • Middels tungt 16-26 °C
  • Tungt arbeid 10-26 °C

De uttaler at de laveste anbefalte verdiene alltid skal kunne holdes, med unntak for situasjoner hvor det er feil ved anlegg eller andre driftsforstyrrelser.

– Anbefaling fra fagmiljøene er at innetemperaturen for lett innearbeid holdes på 21-22 grader, men selv ved denne temperaturen er det relativt mange som syns det er kaldt, sier Sandtorp i Simployer.

Ikke absolutte grenseverdier

De oppgitte temperaturene er som sagt veiledende, og ikke absolutte grenseverdier.

– Dersom arbeidsgiver i en presset situasjon ønsker å redusere temperaturen i arbeidslokalene, bør de ta dette opp med arbeidstakerne for å forsøke å komme fram til en akseptabel temperatur. Involver verneombud, tillitsvalgte og AMU m.fl. i saken, og diskuter behov, konsekvenser, kompenserende tiltak og hvordan løsningen skal følges opp og evalueres underveis.

– Kompenserende tiltak kan f.eks. være varmere arbeidstøy, varmere soner, rotasjon på arbeidsplasser, bruk av hjemmekontor, hyppigere pauser med mulighet for å varme seg og/eller fysisk aktivitet med mer, sier Simployers HMS-rådgiver.

(Simployer/myNEWSdesk)

Powered by Labrador CMS