HSH-Vibeke-Hammer-Madsen.jpg
HSH-Vibeke-Hammer-Madsen.jpg

1 av 5 skal ansette

Norske virksomheter i handel- og tjenestesektoren er mer positive til å øke antall ansatte enn de var for et halvt år siden. I en undersøkelse HSH har gjort hos sine medlemmer svarer 1 av 5 at de planlegger å øke antall ansatte i løpet av de neste seks månedene

Publisert

Undersøkelsen viser også at like mange i løpet av siste halvår har økt bemanningen, og stadig færre sier de har eller har planer om å nedbemanne.

Vibeke Madsen i HSH.

- Dette er gode nyheter for norsk økonomi og for alle som er på jakt etter jobb. Også for studenter som nå søker etter sommerjobb er dette positivt. Undersøkelsen viser at det går bedre i norsk næringsliv, men det er fortsatt rom for større vekst, sier administrerende direktør i HSH Vibeke Madsen i en melding.

Mot lysere tider

I samme undersøkelse sier 6 av 10 virksomheter at de har nådd forventet omsetning eller gjort det bedre enn forventet så langt i år, og de aller fleste er positive til 2011. 68 prosent sier de forventer vekst i omsetningen i 2011 sammenlignet med 2010.

- Sett i forhold til fjoråret er det nå noen flere som forventer økt omsetning, men fortsatt er det mange som opplever at nordmenn holder litt hardere i lommeboka, sier Madsen.

Flere nyetableringer

For første gang siden 2006 var det i 2010 en økning i antallet nyregistrerte foretak. Totalt ble det i fjor registrert 49 172 nye foretak, og den største veksten finner vi innen tjenesteytende næringer.

- At stadig flere etablerer egen virksomhet er kjempebra. Nå må regjeringen også legge forholdene til rette slik at de nyetablerte virksomhetene kan bli levedyktige og lønnsomme. HSH har i innspillene til statsbudsjettet 2012 kommet med forslag om en gründerpakke med skattemessige tiltak for selvstendig næringsdrivende, forenklingstiltak, støtte til kommersialisering, utvidelse av Skattefunn-ordningen og fritak fra formuesskatt på arbeidende kapital, sier Madsen.

Powered by Labrador CMS