Seniorer-colourbox
Seniorer-colourbox

7000 flere uføre

Antall personer som mottar uføreytelser fra NAV fortsetter å øke. Ved utgangen av desember 2009 var 346 239 personer uføre. Det er nærmere 7 000 flere enn i november 2008, og tilsvarer en økning på 2,1 prosent.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

Økningen er størst blant de eldste. I aldersgruppen 65-67 år økte antall uføremottakere med 3 100 personer fra utgangen av 2008 til utgangen av 2009, mens det var en nedgang i aldersgruppen 55-59 år med 150 personer.

– Økningen i antall uføre må sees i sammenheng med at de store etterkrigskullene nå er i en alder hvor tilbøyeligheten for å søke om uførepensjon er stor, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

I løpet av 2009 er det i følge Saglie gjennomført en betydelig nedbygging av ubehandlede saker i NAV.

– 6 000 av disse sakene var søknader om uførepensjon, og behandlingen av disse bidrar også til en økning i antall mottakere av uføreytelser. Vi vil se nærmere på hvor mye av veksten som skyldes nedbygging av restanser, sier han.

Ved utgangen av desember 2009 var 11,1 prosent av befolkningen i alderen 18-67 år uføre, noe som er en vekst på 0,1 prosentpoeng fra samme tid i 2008.

24 prosent av kvinnene og 15 prosent av mennene er delvis uføre og har en gradert ytelse. Mange av disse er i jobb ved siden av å motta gradert uføretrygd. Størst andel med gradert ytelse finner vi i aldersgruppen 50-54 år.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken.

"
Powered by Labrador CMS