Callsenter
Callsenter

Oppsving i bemanningsbransjen

For første gang siden 2008 har bemanningsbransjen utfakturert mer enn 11 millioner arbeidstimer. Flere yrkesområder er nå tilbake på nivåene fra før krisen og enkelte har til og med satt ny rekord viser ferske tall fra NHO Service.

Publisert

Etterspørsel etter personell til kunde- og callsenter har vært rekordhøy siste år. Ill.foto: Colourbox.

– Dette svarer til forventningene vi hadde ved inngangen til 2010, sier fagsjef i NHO Service Even Hagelien i en melding.

En gradvis vekst og stabilisering, men uten at man ville være tilbake på nivåene fra 2007 og 2008. 4. kvartal, var nesten 15 prosent bedre enn samme kvartal i fjor.

Vekst i alle landsdeler

– Ser vi hele 2010 under ett viser statistikken en vekst i forhold til 2009 på mer enn 8 prosent. Dette innebærer at omsatte timer i 2010 er høyere enn i et godt år som 2006. Samtidig ligger fremdeles markedet 15 prosent under toppåret 2008. Vi ser nå lyst på framtiden i bransjen, sier Hagelien.

Han poengterer at det er verdt å merke seg at 4. kvartal er, utenom superårene 2007 og 2008, blant de beste i bransjens historie.

I Sør og i Midt-Norge er veksten på ca 20 prosent i forhold til 4. kvartal i 2009. Østlandet hadde en solid vekst med mer enn 17 prosent. Nord-Norge og Vestlandet trekker ned med en vekst på under 5 prosent. Vekst over hele linjen viser i at alle regionene er ute av krisen fra 2009.

Solid vekst i konjunkturutsatte yrkesområder

– Innen bygg og anleggsbransjen ser vi en vekst i forhold til samme tid i fjor på 28 prosent. Antall solgte timer i 4. kvartal utgjorde ca 4 240 heltidsstillinger. Dette innebærer at man er på full fart tilbake til etterspørselsnivåene fra før krisen. Også innen lager lager, logistikk, transport, industri og produksjon er det solid vekst, men her er det noe lenge tilbake til nivåene i 2007 og 2008.

Nye rekorder

Enkelte yrkesområder leverer de beste resultatene gjennom tidene i 4. kvartal.

– Aldri har det vært levert mer personell innen kundesenter, callsenter, hotell, restaurant og kantine, og oppvekst og utdanning. Felles for yrkesområdene hvor et er oppnådd rekordhøye utleietall i 4. kvartal 2010 er at de ikke ble sterkt preget av krisen i 2009.

Krisen har ført til produktutvikling i bransjen. Ikke minst gjelder dette inne oppvekst og utdanning som i 4. kvartal omsatte mer enn 35 prosent flere timer enn samme tidspunkt året før.

Lavere etterspørsel innen teknisk personell

På negativ side er det verdt å merke seg at etterspørselen etter høyere kvalifisert teknisk personell, for eksempel ingeniører, falt med 16 prosent i forhold til året før.

– Dette hadde nok sammenheng med at oljeindustri og verft følte krisen noe senere enn resten av arbeidslivet. Signalene som kommer i 1. kvartal 2011 viser imidlertid tegn på meget positiv utvikling også på dette feltet, sier Even Hagelien.

Fagsjefen i NHO oppsumerer 2010 som et godt men krevende år.

– Mye tyder på at bransjen etter finanskrisen er mer robust enn den var da bransjen var på topp i 2008.

I 2010 var forholdet mellom bransjene som følger:

Bygg og anlegg: 14, prosent

Kontor/administrasjon: 14,4 prosent

Lager/logistikk/transport: 14,0 prosent

Helse og omsorg: 9,4 prosent

Industri/produksjon: 9,1 prosent

Økonomi/regnskap: 7,2 prosent

Kundesenter/callsenter: 6,9 prosent

HORECA: 6,7 prosent

IT: 5,0 prosent

Oppvekst og utdanning: 3,8 prosent

Tekniske tjenester: 3,6 prosent

Handel: 2,8 prosent

Annet 2,6 prosent

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken. Bestill et abonnement på Personal og Ledelse her. Enkeltutgaver av kan du kjøpeher.

"
Powered by Labrador CMS