Kroppsarbeider-2
Kroppsarbeider-2

Opp mot 120.000 arbeidsledige

En av fem bedrifter regner med oppsigelser og permitteringer i høst. NHO frykter opp mot 120.000 arbeidsledige i løpet av høsten 2010.

Publisert

Ill.foto: Colourbox. com

En av fem bedrifter i NHOs bedriftspanel svarer at de kommer til å gjennomføre oppsigelser og permitteringer de neste tre månedene.

Fortsatt økende ledighet

- Arbeidsledigheten vil øke mer moderat enn vi anslo i mai, ettersom sysselsettingen øker sterkt i offentlig forvaltning. Men slik vi nå anslår utviklingen i 2010, er det en fare for at arbeidsledigheten vil fortsette å øke neste år. Den kan bli mellom tjue og tretti tusen høyere enn de nitti tusen vi i dag kan registrere, sier NHOs sjeføkonom Tor Steig.

90 500 uten fast jobb

Totalt er nå 90.500 personer ledige eller på arbeidsmarkedstiltak. Dette er 48.000 flere enn i august i fjor. Økt sysselsetting i offentlig sektor motvirker fallet i privat sektor. Ledigheten er høyere – og øker mer – i privat enn i offentlig sektor.

Flere oppsigelser i vente

Svarene fra Næringslivets økonomibarometer viser at bedriftene i stor grad vil gjennomføre oppsigelser og permitteringer de kommende tre månedene, som de har gjort de siste tre månedene. Spesielt innenfor industri og byggenæringen er det en høy andel av bedrifter som vil gjennomføre oppsigelser og permitteringer.

Færre ansettelser

I tillegg viser svarene at bedriftene har intensjoner om å foreta færre ansettelser fremover enn de har gjort de siste månedene. Dette kan føre til lavere antall ledige stillinger, noe som vil bety at ledigheten i privat sektor vil vokse raskere utover høsten.

Powered by Labrador CMS