medarbeider_colourbox610241.jpg
medarbeider_colourbox610241.jpg

- Bunnen er nådd

Det er slutt på nedgangen i bemannings- bransjen. I flere bransjer har aktiviteten økt merkbart siden i sommer, viser nye tall fra NHO Service.

Publisert

Ill. foto: Colourbox

Bemanningsbransjen har vært hardt rammet av finanskrisen, men NHO Service ser nå flere tegn til oppgang.

– Utleie av personell har økt kraftig i flere bransjer siden i sommer. Vi ser også en tydelig vekst i rekrutteringen til faste stillinger, sier fagsjef Even Hagelien i NHO Service.

Tror bunnen er nådd

– Den kraftige nedgangen flatet ut mellom andre og tredje kvartal, og vi tror bunnen nå er nådd. Bransjen har nå det samme aktivitetsnivået som i 2006, sier Hagelien.

Forsinkelse

Men det er fortsatt vanskelige tider. Bemanningsselskapenes aktivitet har sunket med 25 prosent i forhold til tredje kvartal i fjor.

Sterkest er nedgangen i bygg og anlegg. Sammenlignet med i fjor høst er det 40 prosent mindre utleie av arbeidskraft. For industri og produksjon er nedgangen på 35 prosent.

– Ennå er mange permittert i byggebransjen, og det er naturlig at de har førsterett til å komme i arbeid igjen når bedriftene øker aktiviteten. For bemanningsbransjen betyr dette en viss forsinkelse før nye oppdrag kommer inn, sier Hagelien.

Kontor og administrasjon ned

Utleie av arbeidskraft til kontor og administrasjon har også gått kraftig ned sammenlignet med i fjor.

– Vi ser en noe oppsiktsvekkende nedgang på 35 prosent. Den økonomiske usikkerheten etter finanskrisen har ført til at bedriftene har leid inn færre vikarer i løpet av året, og de har heller ikke tatt inn like mange sommervikarer som før, sier han.

Lager og transport størst

Et av lyspunktene i kvartalsstatistikken til NHO Service er utleie av personell til lager og transport.

– Siden i sommer har vi sett en økning på 30 prosent. Lager og transport er nå den største bransjen for bemanningsselskapene. Veksten tyder på at aktiviteten i norsk økonomi er i ferd med å ta seg opp, sier Hagelien.

Økning i faste ansettelser

Dette understøttes ved at det nå også er vekst i rekrutteringen til faste ansettelser. Økningen var på 19 prosent fra andre til tredje kvartal.

– Det er første gang siden krisen slo inn i norsk arbeidsliv at vi ser vekst på dette området. Men vi er fortsatt på et lavt nivå. Sammenlignet med i fjor høst har vi en nedgang på 60 prosent til faste ansettelser.

Til tross for flere konkurser i bemanningsselskaper det siste året, tror NHO Service at bransjen nå er mer robust enn før finanskrisen.

– Mange selskaper har hatt store utfordringer og vært nødt til å tenke nytt. De har gjort endringer som gjør dem godt rustet til å formidle både fast og midlertidig arbeidskraft, sier fagsjef Even Hagelien i NHO Service.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken.Abonner på Personal og Ledelse og få åtte utgaver for kr 640.

"
Powered by Labrador CMS