(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Samarbeidsavtaler utestenger kriminelle

Skatteetaten har inngått samarbeidsavtaler med noen av landets største innkjøpere i byggebransjen. Hensikten er å gi dem et godt beslutningsgrunnlag slik at de ikke gir kontrakter til kriminelle aktører. Oslo kommune var først ute, og resultatene så langt tyder på at dette er et effektivt virkemiddel.

Publisert

Avtalen innebærer at leverandører som vil inngå kontrakt med Oslo kommune, må signere en avtale som gir tilgang til taushetsbelagte opplysninger hos Skatteetaten, om medarbeidere, underleverandører og skatte- og avgiftsforhold.

39 aktører avvist
Siden avtalen med Oslo kommune trådte i kraft i januar 2016, har kommunen avvist 39 aktører som ikke hadde papirene sine i orden. I tillegg hadde 88 leverandører som ønsket å inngå kontrakt med kommunen, restanser til Skatteetaten som de betalte for å få mulighet til å inngå avtale.

- Det viser at slike avtaler sikrer et bedre beslutningsgrunnlag når innkjøpere skal godkjenne nye leverandører, sier skattedirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Skattedirektøren mener gode holdninger og ønske om å etterleve hos store innkjøpere og leverandører er avgjørende for å begrense handlingsrommet til de kriminelle aktørene i bransjen.

- Kontroller og sanksjoner er ett av flere virkemidler for å redusere skatte- og avgiftsunndragelser. Men vi kan ikke kontrollere alt. God veiledning overfor de ansvarlige og gode systemer og forenklinger, som gjør det enklere å handle rett og som begrenser handlingsrommet til de kriminelle aktørene, er avgjørende. Samarbeidsavtalene er et eksempel på dette, sier Holte.

Fakta om samarbeidsavtalen

  • Leverandører som vil inngå kontrakter med innkjøpere som har signert en slik samarbeidsavtale, må signere et fullmaktsskjema som gir innkjøperne tilgang til taushetsbelagte opplysninger i hele kontraktskjeden.
  • De sender i sin tur kryptert informasjon til Skatteetaten, som verifiserer at leverandørene er registrert i riktige registre og at de har overholdt sine skatte- og avgiftsforpliktelser.
  • Oppdages avvik, blir leverandøren bedt om å redegjøre for dette, og eventuelt betale utestående restanser hvis de ønsker å legge inn anbud.
  • Leverandører som ikke innretter seg, blir gjort kjent med at de kan avvises fra fremtidige oppdrag med Oslo kommune.
  • Målet med samarbeidsavtalene er å utveksle opplysninger som bidrar til at store innkjøpere gir kontrakter til underentreprenører som oppfyller sine lovmessige plikter, slik som arbeidsmiljøloven, forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter og skatte- og avgiftslovgivningen.

Pr 9.8.2017 er det inngått følgende avtaler på konsernnivå:

Skatteetaten har også avtale med:

  • Avinor AS v/Prosjekt Non-Schengen øst
  • Trepartsavtale Skatt øst-OBOS-Veidekke boligutbygging på Vollebekk i Oslo
  • Forsvarsbygg v/ Utbygging av Ørland hovedflystasjon

Powered by Labrador CMS