Dårlig ledelse gjør unge utbrent

4 av 10 unge arbeidstakere som møter veggen gjør det på grunn av dårlig ledelse. Hele 3 av 4 unge sier de har opplevd å bli utbrent eller vært nære på å møte veggen, og ingen faktorer betyr så mye som dårlig lederskap.

Det viser den årlige kartleggingen av unge i arbeidslivet, Young Professional Attraction Index (YPAI) fra Academic Work.

– Vi ser at unge i arbeidslivet har opplevd å bli utbrent på grunn av dårlig oppfølging fra leder, en opplevelse av å ikke bli sett, eller i motsatt enda av skalaen, en overstyrende leder eller press fra leder. Noen opplever også sin nærmeste leder som urimelig eller til og med egoistisk og manipulerende, sier Mats Furulund, administrerende direktør i Academic Work.

74 prosent nær ved eller har opplevd å bli utbrent

Årets YPAI viser at 74 prosent av unge i arbeidslivet har opplevd å bli utbrent eller vært nær ved å oppleve å bli utbrent på grunn av en jobbrelatert hendelse. Blant disse oppgir 41 prosent dårlig ledelse som årsak, mens for stor arbeidsmengde (37 %) og lite bemanning (31 %) er de nest største årsakene.

– Mange ledere sliter fortsatt med at de er mindre synlige, enn før pandemien. Den nye hybridhverdagen, der langt færre er på kontoret gjør at ledere må følge opp tettere nå. Det kreves en bevissthet av ledere. De må i enda større grad spørre hvordan sine ansatte har det, både med arbeidsoppgavene og med livet ellers. Får du tid til å trene, får du tid til barna og så videre. Alt dette er viktig for å unngå at unge medarbeidere blir utbrent, sier Furulund, administrerende direktør i Academic Work.

Forventingsstyring og tydelighet viktig

Undersøkelsen viser en tendens til at flere menn enn kvinner oppgir dårlig ledelse som hovedårsaken til at de har blitt utbrent, mens unge i kvinner i noe høyere grad oppgir høyt arbeidstrykk og manglende bemanning som årsak.

– Mange unge vet ikke hva de skal forvente når de kommer inn i arbeidslivet, blant annet når det gjelder støtte fra leder. Mange er redde for at det er et svakhetstegn om de spør om hjelp. Tydelighet er viktig og ledere bør kommunisere klare forventninger til unge kolleger, gjerne også at det er lov å be om hjelp, sier Furulund.

Undersøkelsen er gjennomført i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland og Sveits og viser at Finland og Danmark er landene med høyest andel unge utbrente. Dobbelt så mange unge dansker og finner oppgir å ha blitt utbrent, som nordmenn og svensker, mens sveitserne i minst grad har opplevd dette.

(Academic Work)

Powered by Labrador CMS