Husstander med tilgang til 5G fordelt på fylker. Agder, Nordland, Møre og Romsdal samt Troms og Finnmark ligger langt unna landsgjennomsnittet.

- Den store utbyggingen har skjedd i sentrale strøk

Antall husstander som kan benytte 5G har mer enn tredoblet seg fra i fjor. Men tilgangen og hastigheten avhenger av hvor du bor i landet. Nå er tallene for 5G utbyggingen i regionene klare, og de peker i klar retning.

Beregninger fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) viser at nærmere 46 prosent av husstandene i Norge vil kunne motta 5G-signaler med en nedlastningshastighet på 100 Mbit/s eller mer.

Utbygging av 5G-nettet har kommet lengst i Oslo og Innlandet, mens både Nordland, Troms og Finnmark, Agder og Møre og Romsdal ligger godt under landsgjennomsnittet.

— Vi ser at aktørene har vært flinke til å bygge ut 5G-nettet i sentrale strøk. Vi forventer at de nå også fokuserer på mer spredtbygde områder, sier John-Eivind Velure. Han er avdelingsdirektør for spektrumavdelingen i Nkom.

Spektrumsavdelingen forvalter frekvensressursene i Norge.

Se alle tallene i ekomstatistikken

Sjekk om du har tilgang til 5G

Veksten varierer avhengig av aktør

Operatørene av mobilnett bygger ut 5G-nettet i raskt tempo, og fra 2021 til 2022 har operatørene etablert mer enn 3000 5G-sendere. Andelen husstander som kan benytte 5G økte fra 23 prosent til 82 prosent.

Flere av de norske aktørene har sagt at de vil ha landsdekkende 5G-nett i løpet av de neste årene. På landsbasis ser vi at det er Telia som har kommet lengst i utbyggingen. Bildet er det samme uavhengig av om det er spredtbygde eller tettbygde strøk.

(Nkom/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS