Husstander med tilgang til 5G fordelt på fylker. Agder, Nordland, Møre og Romsdal samt Troms og Finnmark ligger langt unna landsgjennomsnittet.
Husstander med tilgang til 5G fordelt på fylker. Agder, Nordland, Møre og Romsdal samt Troms og Finnmark ligger langt unna landsgjennomsnittet.

- Den store utbyggingen har skjedd i sentrale strøk

Antall husstander som kan benytte 5G har mer enn tredoblet seg fra i fjor. Men tilgangen og hastigheten avhenger av hvor du bor i landet. Nå er tallene for 5G utbyggingen i regionene klare, og de peker i klar retning.

Beregninger fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) viser at nærmere 46 prosent av husstandene i Norge vil kunne motta 5G-signaler med en nedlastningshastighet på 100 Mbit/s eller mer.

Utbygging av 5G-nettet har kommet lengst i Oslo og Innlandet, mens både Nordland, Troms og Finnmark, Agder og Møre og Romsdal ligger godt under landsgjennomsnittet.

— Vi ser at aktørene har vært flinke til å bygge ut 5G-nettet i sentrale strøk. Vi forventer at de nå også fokuserer på mer spredtbygde områder, sier John-Eivind Velure. Han er avdelingsdirektør for spektrumavdelingen i Nkom.

Spektrumsavdelingen forvalter frekvensressursene i Norge.

Se alle tallene i ekomstatistikken

Sjekk om du har tilgang til 5G

Veksten varierer avhengig av aktør

Operatørene av mobilnett bygger ut 5G-nettet i raskt tempo, og fra 2021 til 2022 har operatørene etablert mer enn 3000 5G-sendere. Andelen husstander som kan benytte 5G økte fra 23 prosent til 82 prosent.

Flere av de norske aktørene har sagt at de vil ha landsdekkende 5G-nett i løpet av de neste årene. På landsbasis ser vi at det er Telia som har kommet lengst i utbyggingen. Bildet er det samme uavhengig av om det er spredtbygde eller tettbygde strøk.

(Nkom/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS