Ledere i store bedrifter FINN har snakket med, forteller at de ser for seg en digital hverdag med en blanding av tid på kontoret og hjemmekontor.

Ledere spår fremtidens arbeidsliv i ny undersøkelse

FINN har intervjuet ulike ledere og HR-ledere i store bedrifter, for å høre hvordan de tror fremtidens arbeidsliv ser ut. Felles for dem alle er at de tror ingenting blir som før - i positiv forstand. Digitalisering av jobben og mangfold er stikkord for fremtidens arbeidsliv.

Koronapandemien gjør at mange sitter på hjemmekontor, og ifølge undersøkelsen synes de fleste lederne at dette har fungert overraskende godt. Så godt at mange arbeidsgivere ikke kommer til å gå tilbake til slik det var før pandemien.

- Flere arbeidsgivere vi har snakket med, sier at det fungerer så godt med hjemmekontor at de ikke lenger ser behovet for å sitte sammen fysisk fem dager i uken. I fremtiden vil vi heller se en modell der man er delvis på kontor og delvis jobber hjemmefra, sier FINNs jobbekspert Christopher Ringvold.

Studentene er ikke udelt positive

Selv om hjemmekontor for mange bedriftsledere har vist seg å være en gunstig løsning både økonomisk og produktivt, er ikke fremtidens arbeidstakere udelt positive til at dette skal bli den nye normalen.

– Det er så mye som blir borte når møter med andre mennesker bare er over nett. Du får ikke det samme forholdet til kollegaer, og du får ikke den samme interaksjonen. Jeg vil gjerne ha en plass å gå til hver dag, sånn at jeg får miljøvariasjoner, sier student ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Karriererådgiveren ved BI forstår studentenes bekymring, og sier at fysisk tilstedeværelse er ekstra viktig for nyansatte som både skal bli kjent med arbeidsoppgaver og kollegaer. Hun mener imidlertid at digitalisering og økt hjemmekontor også skaper flere muligheter enn utfordringer.

– Jeg tror at vi kommer til å fortsette å jobbe digitalt, bedrifter har fått opp plattformer for digital jobbing, og vi har fått en kultur for det. Det at vi nå jobber så mye digitalt gjør mulighetsrommet større for fremtidens jobbmarked, sier hun.

Mer opptatt av mangfold og personlige egenskaper

Mangfold er et begrep som blir stadig viktigere i de store bedriftene. Arbeidsgiverne mener at det handler om å rekruttere en god miks av folk, basert på flere parametere enn kjønn og etnisitet. Det vil også bli viktig med mangfold innen fag, alder, hvor man er fra, bakgrunn og språk. I tillegg til dette er personlige egenskaper noe som legges større vekt på fremover.

En av lederne FINN har snakket med, jobber som HR-sjef i bank og finans. Hun forteller at de har utvidet horisonten betraktelig den siste tiden, når de vurderer nye søkere.

– Jeg tenker i min glasskule at det handler om å ha et mer mangfold inn i banken. En som har studert historie kan også ha interesse for bank og finans, det er jo veldig interessant. Jeg tror vi har mye å vinne forretningsmessig og resultatmessig på å bli mer mangfoldige. Vi har tradisjonelt sett rekruttert fra tre store institusjoner. Det skal vi ikke gjøre lenger, sier hun.

Noe som også blir viktig i fremtiden er relasjonskompetanse, altså evnen til å jobbe med ulike folk i ulike settinger, evnen til å forholde seg til endringer som skjer og evnen til å forandre seg selv i takt med disse endringene.

Like viktig vil det være å ha sammensatt faglig kompetanse, viser vår undersøkelse. Det er et fortrinn å ha flere ben å stå på, å ha ulike fag i sekken forteller ledere vi har snakket med.

*Om undersøkelsen: FINN har gjennomført en todelt jobbundersøkelse i januar 2021.Den første delen er den årlige spørreundersøkelsen blant den yrkesaktive delen av befolkningen. Norstat har samlet inn svar fra et utvalg på 1 604 av den yrkesaktive befolkningen i uke 2 og 3 i 2021.Den andre delen består av kvalitative intervjuer gjennomført av Opinion i uke 5 og 6 i 2021. Opinion har intervjuet syv ledere og HR-ledere, seks studenter, en studieveileder og tre arbeidsledige.

(FINN/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS