(Illustrasjon: Colourbox)
(Illustrasjon: Colourbox)

Økt optimisme blant bedriftene

ARBEIDSLIV: Arbeidsgiverne planlegger bemanningsøkning i årets siste tre måneder ifølge ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer. – Vi må helt tilbake til begynnelsen av 2014 for å finne liknende positive tall, sier konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath.

Publisert

Undersøkelsen spør norske arbeidsgivere om de vil oppbemanne, nedbemanne eller ikke forventer endringer i arbeidsstokken det kommende kvartalet. Av de 751 arbeidsgiverne som deltok i undersøkelsen, svarer åtte prosent at de forventer å øke bemanningen, fire prosent forventer å nedbemanne og 86 prosent svarer at de har planer om å opprettholde det samme bemanningsnivået som i dag.

Arbeidsgivere i syv av ni bransjer og i fire av fem regioner sier de skal oppbemanne det neste kvartalet.

Offentlig sektor mest positive til bemanningsøkning

De mest positive utsiktene rapporterer arbeidsgivere innenfor offentlig sektor, hvor netto forventet bemanningsøkning er på syv prosent.

Også arbeidsgivere innen elektrisitet-, gass- og vannforsyning og handel og service ser positivt på neste kvartal. Innenfor begge bransjer er netto forventet bemanningsøkning på fire prosent.

– Dette er de beste tallene vi har sett på over to år. Og det er gode nyheter for det norske arbeidsmarkedet. Det viser at regjeringens motkonjunkturtiltak begynner å fungere, sier Brath.

Størst optimisme i store bedrifter

Det er arbeidsgiverne i de store bedriftene som forventer den største bemanningsøkningen i fjerde kvartal. Mens netto foreventet bemanningsøkning hos denne gruppen arbeidsgivere er på syv prosent, rapporterer arbeidsgivere innenfor mikro-, små og mellomstore bedrifter forventninger om en netto forventet bemanningsøkning på henholdsvis fire, tre og to prosent.

– At arbeidsgivere innenfor de største selskapene er de mest optimistiske, er gode nyheter for hele arbeidsmarkedet. De er ofte lokomotivene som går foran, og som gir muligheter for mindre aktører, tilføyer Brath.

Fire av fem regioner optimistiske til vekst

Fire av fem regioner forventer økt bemanning i fjerde kvartal. Arbeidsgiverne på Sør-Vestlandet er de mest optimistiske, med en rapportert netto forventet bemanningsøkning på 11 prosent.

Sammenliknet med samme kvartal i fjor er forventningene til økt bemanning styrket i to regioner. Både i Stor-Oslo og Sør-Vestlandet rapporterer arbeidsgivere forventninger åtte prosentpoeng høyere enn i fjor.

– Økt optimisme på Sør-Vestlandet kan tyde på at vi der har lagt det verste bak oss, sier Brath.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS