Christin Bøsterud administrerende direktør i EY og Christoffer Omberg administrerende direktør i Oslo Business Forum.

Toppledere og ansatte enige om at fremtiden er hybrid

I en fersk undersøkelse utført av EY i samarbeid med Oslo Business Forum kommer det frem at toppledere og ansatte er ganske enige om hvordan arbeidslivet ser ut etter pandemien. Likevel tyder tallene på at lederne er mer positive enn de ansatte.

- Flere aspekter ved arbeidslivet er endret etter pandemien. Fire av ti toppledere oppgir at produktivitet, samarbeid, kultur, arbeidsmiljø og lojalitet har blitt bedre. De ansatte sier seg enige, selv om lederne kan virke noe mer positive til den nye situasjonen, sier Kjetil Kristiansen i EY.

Han er rådgiver innen arbeidsliv og ledelse hos revisjons- og konsulentgiganten.

Undersøkelsen, som ble presentert på Oslo Business Forum, er basert på svar over 1000 ansatte og mer enn 150 toppledere i norske selskaper.

Samtidig oppgir 20 prosent at det har blitt vanskeligere å lede.

- Pandemien har ført til utstrakt bruk av hjemmekontor, og flere har pekt på at det kan ha blitt mer utfordrende for ledere å ta pulsen på organisasjonen. Hele én av fem ledere erkjenner at det har blitt vanskeligere å lede nå. Det mener også én av fem ansatte. Noe som tyder på at lederne faktisk evner å ta pulsen på organisasjonen likevel, sier Kristiansen.

På den andre siden mener en fjerdedel av de spurte topplederne at de nå har bedre oversikt over organisasjonen enn før, mot kun 14 prosent av de ansatte. Bildet er med andre ord ikke entydig.

Flere velger hybrid arbeidsmodell

En av de største endringene pandemien har ført med seg, er at stadig flere selskaper legger om til såkalt hybride arbeidsmodeller. EY var tidlig ute med å innføre en slik arbeidsmodell, som gir de ansatte friheten til å velge hvor og når de skal jobbe.

- Vår hybride arbeidsmodell gir de ansatte stor grad av fleksibilitet og personlig tilpasning. Vi tror det bidrar til å skape et mer inkluderende arbeidsliv. Vi får svært gode tilbakemeldinger fra våre ansatte, men det er for tidlig å si noe om langtidsvirkningene av en slik modell. Vi må lære av egne erfaringer, samtidig som vi gjør undersøkelser eksternt. Sammen med Oslo Business Forum var det veldig naturlig for oss å se på lederperspektivet denne gangen, sier administrerende direktør i EY, Christin Bøsterud.

Grunnlegger og CEO i Oslo Business Forum, Christopher Ormberg, mener undersøkelser av lederes perspektiver vil bidra til god kunnskapsdeling, som er viktig for fremgangen i næringslivet.

- Vi i Oslo Business Forum jobber daglig med å skape en arena for faglig utvikling hos ledere. I tillegg til inspirasjon og foredrag, var det viktig for oss å kunne bidra med en fersk undersøkelse på feltet. Vi er hele tiden i dialog med norske næringslivsledere, og hører om hvilke utfordringer de ser i arbeidslivet fremover. Nå vet vi at én av fem mener det har blitt vanskeligere å lede, og vi vil bruke dette i vårt arbeid fremover, sier Ormberg.

(Oslo Business Forum/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS