Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng. (Foto: Eivind Skifjeld)
Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng. (Foto: Eivind Skifjeld)

Ledigheten gikk litt opp i mai

Antall arbeidsledige økte med 500 personer fra april til mai. Ledigheten er likevel lavere enn for ett år siden.

Publisert

Antallet registrerte helt ledige økte med 500 personer fra april til mai, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar i arbeidsmarkedstiltak, steg med 800 personer.

– Etter flere måneder med nedgang, gikk ledigheten noe opp igjen i mai. Så langt i år har antallet helt ledige likevel falt med om lag 3 000 personer, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Sammenliknet med mai i fjor er det 3 900 færre ledige i mai i år. Arbeidsledigheten utgjør 2,1 prosent av arbeidsstyrken. 47 prosent av de helt ledige mottok dagpenger i mai.

Til sammen var 75 600 personer registrert som helt arbeidsledige eller som arbeidssøkere på tiltak hos NAV (bruttoledigheten) ved utgangen av mai. Det er 6 300 færre enn i mai i fjor. Bruttoledigheten er på 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

Høyest ledighet innen reiseliv og transport

Ved utgangen av mai var arbeidsledigheten høyest innen reiseliv og transport med 3,2 prosent av arbeidsstyrken, mens den var lavest innen undervisning med 0,7 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenliknet med mai i fjor og justert for bruddet, var ledigheten lavere i de fleste yrkesgruppene. Nedgangen var størst blant ingeniører og ikt-medarbeidere, fulgt av industriarbeidere.

Høyest ledighet i Østfold

Ved utgangen av mai var arbeidsledigheten høyest i Østfold, med 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Deretter følger Finnmark og Vestfold med 2,7 prosent. Sogn og Fjordane har lavest ledighet med 1,4 prosent.

Det er aldersgruppen 20-24 år som har høyest ledighet, med 2,9 prosent av arbeidsstyrken.

I løpet av mai ble det registrert 38 500 nye ledige stillinger på nav.no. Dette er 3 prosent flere enn for ett år siden. Det var flest nye utlysninger innen helse, pleie og omsorg (6 400) samt bygg og anlegg (4 700).

Powered by Labrador CMS