(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Uendret arbeidsledighet

Arbeidsledigheten i Norge er uendret på 4,6 prosent. I november var det 127 000 arbeidsløse melder SSB.

Publisert

Det viser tall fra Statistisk sentralbyrås (SSB) Arbeidskraftundersøkelse for november. De ferske tallene viser at 4,6 prosent er tilsvarende det vi hadde i oktober 2015.

Færre med heltidsjobb, flere på deltid
Fra 4. kvartal 2014 til 4. kvartal 2015 ble det 19 000 færre sysselsatte på heltid, mens det ble like mange flere på deltid. Økningen i deltidssysselsettingen kom særlig blant unge menn.

Historisk ledighet
Selv om ledigheten er høy, er det fortsatt et lite stykke til toppen i 1993 der ledigheten i 3. kvartal lå på 140 000 arbeidsledige, noe som tilsvarte 6,8 proesnt. Til sammenligning lå det høyeste ledighetstallet i 2015 på 129 000 arbeidsledige, noe som tilsvarer 4,6 prosent. Når prosentandelen ligger lavere i 2015 sammenlignet med 1993, skyldes det at arbeidsstyrken var omlag 600 000 lavere i 1993.

(Kilde: SSB)

Powered by Labrador CMS