Norge har nå den høyeste arbeidsledigheten siden 2. verdenskrig, ifølge NAV.
Norge har nå den høyeste arbeidsledigheten siden 2. verdenskrig, ifølge NAV.

142 000 flere ledige siste uke

Tirsdag 24. mars var 291 000 personer registrert som helt ledige, ifølge foreløpige tall fra NAV. Det utgjør 10,4 prosent av arbeidsstyrken. Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak var på 306 000 personer, eller 10,9 prosent av arbeidsstyrken.

– Dette er den høyeste arbeidsledigheten i Norge siden 2. verdenskrig. Den siste uken har vi sett en dobling av antallet registrerte helt ledige. Hovedårsaken til dette er en kraftig økning i antall permitteringer som følge av tiltakene iverksatt for å begrense spredningen av koronaviruset, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

– Utviklingen på arbeidsmarkedet i Norge de siste to ukene er uten historisk sidestykke, hvor vi har gått fra 65 000 registrerte helt ledige tirsdag 10. mars til dagens 291 000, sier Vågeng.

Siden tirsdag 17. mars har 142 000 flere blitt registrert som helt arbeidsledige, en økning på 95 prosent. Disse tallene er ikke sesongjustert. 90 prosent av de nye arbeidssøkerne registrert i løpet av den siste uken har oppgitt permittering som begrunnelse for registrering. Se også statistikken over nye dagpengesøknader.

Tilgangen av nye dagpengesøknader var særlig stor i begynnelsen av forrige uke. De siste dagene har tilgangen av nye dagpengesøknader avtatt noe, selv om den fortsatt er veldig høy historisk sett.

Høyest arbeidsledighet i Oslo

Alle fylker har hatt en kraftig økning i antall helt ledige den siste uken. I Møre og Romsdal var økningen størst (116 %), mens den var minst i Vestland (84 %). Ledigheten er nå høyest i Oslo, med 12,7 prosent av arbeidsstyrken. Nordland er nå fylket med lavest arbeidsledighet, med 8,6 prosent av arbeidsstyrken.

Høyest arbeidsledighet blant unge kvinner

Den siste uken har antallet helt ledige økt mest blant menn, med 80 000 flere, eller 105 prosent. For kvinner har ledigheten steget med 62 000 personer, en økning på 85 prosent. Ledigheten er nå på 10,2 prosent for kvinner og 10,6 prosent for menn. Alle aldersgrupper har opplevd en stor økning i arbeidsledigheten den siste uken. Den relative økningen har vært størst blant dem på 50 år eller eldre. Som andel av arbeidsstyrken er ledigheten høyest blant dem mellom 20 og 24 år, med 16,6 prosent, og særlig blant kvinner i denne aldersgruppen, med 18,3 prosent.

Størst økning innen butikk- og salgsarbeid

Den siste uken har økningen i arbeidsledigheten vært størst innen butikk- og salgsarbeid, med 32 000 (151 %) flere helt ledige med denne yrkesbakgrunnen. Arbeidsledigheten innen butikk- og salgsarbeid tilsvarer nå 19,4 prosent av arbeidsstyrken. Antallet helt ledige innen reiseliv og transport har økt med ytterligere 20 000 (81 %) den siste uken, og er nå yrkesgruppen med høyest arbeidsledighet på 25,2 prosent av arbeidsstyrken.

Innen barne- og ungdomsarbeid og innen undervisning har arbeidsledigheten økt minst den siste uken, med 41 prosent. Undervisning er, sammen med akademiske yrker, yrkesgruppen med lavest arbeidsledighet nå med 2,5 prosent av arbeidsstyrken. Disse yrkesgruppene hører i stor grad til offentlig sektor og har dermed ikke vært så hardt rammet av tiltakene mot spredningen av koronaviruset.

(Pressemelding fra NAV)

Powered by Labrador CMS