- Utviklingen i oljebeltet bekymrer oss. Den stadige veksten i inkassogjelden antyder at gjeldsproblemene på Sør-Vestlandet vil fortsette å vokse i 2018, sier Anette Willumsen, administrerende direktør i Lindorff Norge.
- Utviklingen i oljebeltet bekymrer oss. Den stadige veksten i inkassogjelden antyder at gjeldsproblemene på Sør-Vestlandet vil fortsette å vokse i 2018, sier Anette Willumsen, administrerende direktør i Lindorff Norge.

Inkassogjelden opp 50 prosent på tre år i oljebeltet

Inkassogjelden i oljebeltet har vokst med 16 prosent det siste året, viser en analyse fra Lindorff. Siden oljeprisfallet sommeren 2014 har inkassogjelden vokst med mer enn 50 prosent for folk i oljebeltet.

Publisert

Oljebeltet har den svakeste utviklingen i landet - inkassogjelden i regionen har nemlig økt med om lag 50 prosent siden oljeprisen falt sommeren 2014. Resten av landet har hatt en økning i inkassogjelden på 16 prosent i tilsvarende periode.

- Utviklingen i oljebeltet bekymrer oss. Den stadige veksten i inkassogjelden antyder at gjeldsproblemene på Sør-Vestlandet vil fortsette å vokse i 2018, sier Anette Willumsen, administrerende direktør i Lindorff Norge.

I tredje kvartal økte antallet personer med betalingsanmerkning på Sør-Vestlandet til 41 600 personer og tilsvarer en oppgang 6,5 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Vokser tross færre ledige
Inkassogjelden på Sør-Vestlandet fortsetter dermed å øke, på tross av at arbeidsledigheten har falt det siste året.

Dette kommer av at det tar tid fra bortfall av inntekt resulterer i kredittproblemer. Ikke uventet medfører økt inkassogjeld at flere pådrar seg en betalingsanmerkning.

Verst i Rogaland

Kredittproblemene vokser raskest i Rogaland, mulig lite overraskende ettersom Rogaland er fylket med høyeste konsentrasjonen av olje- og gassvirksomhet.

Bare det siste året har syv prosent flere personer fått registrert betalingsanmerkning i Rogaland, til 18 900 rogalendinger ved utgangen av tredje kvartal.

Økningen er dermed vesentlig større enn i øvrige fylker. Arbeidsledigheten har falt, men flere melder seg også ut av arbeidsmarkedet. Dette tilsier at veksten i misligholdet trolig vil fortsette, men trolig i et lavere tempo.

Bedring i nord

De siste årene har omfanget av personer med kredittproblemer avtatt i områder der misligholdet tradisjonelt sett har vært høyt. Eksempelvis hadde 5,7 og 5,6 prosent av befolkningen i Nordland og Troms betalingsanmerkninger ved utgangen av tredje kvartal, etter en kraftig bedring de siste tre årene.

Fylkene i nord har mindre petroleumsrettet næringsvirksomhet. I tillegg støtter lavere renter og økt offentlig pengebruk.

Bolig skaper usikkerhet
Forrige gang boligprisene falt, vokste betalingsproblemene i befolkningen betraktelig. Mellom 2007 og 2009 var det 125 000 flere inkassosaker hos Lindorff. Årsaken er at husholdningene prioriterer å betale boliglånet før andre regninger når tidene blir strammere.

- Tidligere erfaringer antyder at boligprisfall fører til flere inkassosaker. Veksten i inkassosaker vil imidlertid i begrenset grad være tilknyttet boliglån og vil trolig komme innenfor mobiltelefoni, varehandel og kredittkort dersom boligprisene skulle falle videre, sier Willumsen i en pressemelding.

Dette er "oljebeltet"
Fylkene hardest rammet av nedgangen i oljemarkedet. Dette omfatter Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Powered by Labrador CMS