Nav: Ledigheten økte noe i august

Antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak i Norge økte med 1400 personer i august, viser tall fra Nav.

– Det er nå 7400 flere helt ledige og arbeidssøkere på tiltak enn det var ved årsskiftet. Høy inflasjon og økt rente demper etterspørselen i økonomien, og vi ser at ledigheten øker i konjunkturutsatte bransjer. Samtidig er det fortsatt lav arbeidsledighet og mange ledige stillinger, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Ved utgangen av august var 63.900 personer registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Det tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 19.000 personer delvis ledige.

Sammenlignet med august i fjor ble det registrert 17 prosent færre ledige stillinger per virkedag i år.

Selv om ledigheten øker noe, viser tallene at antallet nye ledige var uendret i august. Antallet nye arbeidssøkere har vært stabilt så langt i år, og i løpet av august ble det registrert 17.400 nye arbeidssøkere.

Fortsatt er det høyest ledighet blant unge i alderen 20–24 år. Der står 3,2 prosent av arbeidsstyrken uten arbeid.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS