Mange bedrifter har i løpet av pandemien måttet stenge ned, men i en ny rapport fra Riksrevisjonen kommer det fram at NAV i den første perioden har bidratt med rask saksbehandling og utbetaling. Det har hjulpet mange over den første kneika.

Nav har i all hovedsak levert

Da Norge stengte ned og arbeidsledigheten skjøt til værs, måtte Nav å hive seg raskt rundt og sikre at folk som mistet livsgrunnlaget over natta, fikk penger til å kunne klare seg. Tross store utfordringer, har etaten i all hovedsak levert, viser Riksrevisjonens nye undersøkelse.

I februar i fjor var arbeidsledigheten i Norge på 2,7 prosent. To måneder senere hadde den steget til 14,6 prosent.

Raske ordninger

Det er det høyeste i moderne tid, og Nav mottok flere søknader om dagpenger i løpet av de to første ukene etter nedstengingen 12. mars enn de vanligvis gjør i løpet av et helt år.

Stortinget vedtok raskt flere midlertidige tiltak for å sikre inntekten til folk og redusere arbeidsgiveres utgifter til permittering, sykefravær og omsorg for barn.

Navs jobb var å iverksette og en forutsetning var at det måtte skje fort. På rekordtid måtte etaten gjøre endringer i eksisterende ordninger og opprette nye ytelser mens søknadsbunken om dagpenger fra fortvilte nordmenn vokste.

Har i hovedsak levert

Riksrevisjonen har undersøkt hvordan Nav håndterte dette fra mars og ut året 2020.

Les og last ned rapporten her

– For en gangs skyld kan jeg holde pekefingeren for meg selv. Nav har i all hovedsak levert i tråd med Stortingets krav, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Undersøkelsen viser blant annet at

  • forskudd på dagpenger sikret livsopphold blant de fleste av dem som raskt trengte penger.
  • de fleste økonomiske tiltakene kom raskt på plass.

Samtidig viser undersøkelsen at

  • lang saksbehandlingstid for søknader om dagpenger var kritisk for mange mottakere.
  • lønnskompensasjon til permitterte tok lengst tid å få på plass.

Forskuddet var avgjørende

Fra mars til desember 2020 behandlet Nav 617 000 dagpengesøknader mot 157 000 i hele 2019. Normal behandlingstid er innen fire uker. Etter nedstengningen var den oppe i 10 uker i snitt og ved inngangen til mai lå cirka 300 000 søknader i kø. Nav etablerte en ordning for utbetaling av forskudd på dagpenger i slutten av mars.

– Mange mistet livsgrunnlaget sitt over natta og den eksplosive økningen i dagpengesøknader viser hvor dramatisk det var. Ordningen med forskudd på dagpenger var redningen for mange. Den begrenset de negative konsekvensene av den lange saksbehandlingstiden, sier Foss.

I slutten av september hadde etaten tatt unna køen av søknader og saksbehandlingstiden var normal igjen.

Manglende kontroll

Riksrevisjonen har også undersøkt om Nav har hatt gode nok rutiner for å avdekke feilutbetalinger og misbruk av korona-ytelser.

Undersøkelsen viser at

  • det er få maskinelle kontroller i de nye datasystemene.
  • systematiske etterkontroller er foreløpig ikke etablert.
  • ved kontroll av utvalgte saker har Nav avdekket feilutbetalinger og svindel med koronaytelsene.

– Behovet for å få ordningene raskt på plass, førte til at Nav ikke prioriterte å bygge inn maskinelle kontroller i datasystemene. Da er det viktig at etaten gjør etterkontroller for å avdekke eventuelle feilutbetalinger eller misbruk, sier Foss.

(Riksrevisjonen/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS