Ill.foto: Colourbox
Ill.foto: Colourbox

Utfordringer for nyutdannede mastere

Til tross for nedgang i arbeidsledigheten i Norge i fjor, var det fortsatt store utfordringer for nyutdannede mastere, og spesielt innen det teknisk-naturvitenskapelige fagfeltet.

Publisert

Det viser et NIFU-notat fra Kandidatundersøkelsen av mastere et halvt år etter eksamen 2017. Undersøkelsen ble gjennomført fra slutten av november 2017 til slutten av februar 2018.

Arbeidsledigheten blant nyutdannede mastere i november 2017 (ca. 8 prosent) er på om lag samme nivå som blant nyutdannede i november 2015 (ca. 9 prosent). Totalt er ledigheten i fagfeltet naturvitenskapelige og tekniske fag 15 prosent, med 16 prosent blant sivilingeniørene og 14 prosent blant realistene. Blant personer utdannet i IKT-fag er 14 prosent arbeidsledige, en like høy andel som i geofag.

For de andre større fagområdene var andelen arbeidsledige ca. et halvt år etter eksamen

- 3 prosent i helse- og sosialfag og pedagogiske fag

- Nær 6 prosent i økonomisk-administrative fag

- 7 prosent i humanistiske og estetiske fag

- 9 prosent i juridiske fag

- Nær 10 prosent i samfunnsfag

Powered by Labrador CMS