Høyskolen Kristiania vil ta imot 800 nye studenter som følge av statens nye ordning med kompetanseheving for permitterte og arbeidsledige.
Høyskolen Kristiania vil ta imot 800 nye studenter som følge av statens nye ordning med kompetanseheving for permitterte og arbeidsledige.

Gratis videreutdanning til permitterte og ledige

Rekordmange står utenfor arbeidslivet, og endelig er programmet med kompetanseheving i gang. Staten har bevilget midler slik at ordningen blir gratis.

22. april åpnet regjeringen for at permitterte kan ta utdanning under perioden de er fritatt fra arbeidsplikt. Per dags dato er det 384.000 permitterte arbeidstakere i Norge og mange ønsker kompetanseøkning for å rigge seg til arbeidslivet.

Staten bevilger nå penger til kompetanseheving og Høyskolen Kristiania har fått tildelt 4,6 millioner for å tilby gratis nettstudier til permitterte og ledige.

- Enkel tilgang til studier og ny kompetanse er positivt både for den enkelte og norsk næringsliv. Midlene gjør det enkelt for permitterte og ledige å studere når de trenger det som mest. De som benytter denne tiden til studier vil øke sin attraktivitet i arbeidslivet, forteller avdelingsdirektør for arbeidsliv og innovasjon, Heidi Åberg.

Nettkursene som legges ut gratis vil være relevante på tvers av de næringene som er hardest rammet og gir studiepoeng og formell kompetanse.

– Høyskolens fleksible nettstudier gjør det mulig for de ledige å starte opp veldig raskt og vil gi de ny kompetanse som er relevant for flere bransjer, avslutter Åberg.

Tildelingen vil gi skolen rom for hele 800 nye nettstudenter. Tilbudet blir lansert på www.kristiania.no i løpet av uke 22.

(Høyskolen Kristiania/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS