Det finnes ingen klare regler for når og i hvilke situasjoner munnbind skal brukes. Så når kan arbeidsgiver bestemme hva som er best for sine arbeidstakere?
Det finnes ingen klare regler for når og i hvilke situasjoner munnbind skal brukes. Så når kan arbeidsgiver bestemme hva som er best for sine arbeidstakere?

Kan arbeidsgiver kreve bruk av munnbind på jobben?

Munnbind når du ferdes til og fra jobben i kollektivtrafikken, javel. Men også mens du er på jobb? Hva kan faktisk arbeidsgiver forlange?

I Norge finnes det ingen generelle retningslinjer når det gjelder bruk av munnbind. Helsemyndighetene har bare kommet med en generell oppfordring til dem som ferdes til og fra jobben i kollektivtrafikken - i enkelte kommuner.

Noen av anbefalingene er til og med bare midlertidige.

Så langt har arbeidstaker alle muligheter til å velge selv, ut fra hvordan vedkommende vurderer risiko.

Hva om arbeidsgiver ikke følger vurderingene til sine arbeidstakere, og mener de utsetter seg for større risiko både ved reise og opphold på jobb?

– Dersom arbeidsgiver ønsker å være strengere enn norske helsemyndigheter, og kreve at de ansatte bruker munnbind på jobb, må arbeidsgiver først vurdere om dette er et hensiktsmessig tiltak, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa.

Hele saken kan du lese på Simployers egen side.

Powered by Labrador CMS