Nå må mange arbeidsgivere redegjøre for likestillingen

Mange virksomheter jobber nå med årsrapporten, men har dere husket å rapportere på likestilling? Fra 2020 har arbeidsgivere i offentlig sektor og større private virksomheter fått en styrket plikt til arbeide med likestilling og ikke-diskriminering.

Aktivitets og redegjørelsesplikten (ARP) innebærer at mange arbeidsgivere må redegjøre for likestillingen mellom kvinner og menn på arbeidsplassen i årsberetningen for regnskapsåret 2020.

- Det er fortsatt utfordringer med diskriminering og manglende likestilling i arbeidslivet i Norge. For eksempel tjener kvinner i gjennomsnitt 88 prosent av menns månedslønn, og kun 23 prosent av toppledere er kvinner. Aktivitets- og redegjørelsesplikten er et nyttig verktøy for å arbeide med disse utfordringene på den enkelte arbeidsplass, sier Wenche Mobråten, divisjonsdirektør i Bufdir.

Bufdir er fagdirektoratet for likestilling.

Likestillingsarbeidet må synliggjøres

Formålet med pliktene er å undersøke om det er risiko for diskriminering på arbeidsplassen eller andre hindre for likestilling, og iverksette tiltak for å motvirke dette.

- Vi vet at det pågår mye viktig likestillingsarbeid i mange virksomheter. Nå må arbeidsgivere synliggjøre dette arbeidet i årsrapporten eller andre offentlige dokumenter, sier Mobråten.

Mange arbeidsgivere er usikre på hvordan de skal gjennomføre rapporteringen. Bufdir har derfor utarbeidet veiledning og maler, i samarbeid med blant andre Likestillings- og diskrimineringsombudet, SSB og arbeidslivets parter.

Fakta om Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP):

  • Alle arbeidsgivere har plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for likestilling. Likestillingsarbeidet skal skje i samarbeid med ansattes representanter (tillitsvalgte eller lignende).
  • Arbeidsgivere i offentlige og større private virksomheter har utvidede plikter til å jobbe med likestilling.
  • Hvert år skal disse arbeidsgiverne redegjøre for kjønnsbalansen i virksomheten og kjønnsforskjeller i midlertidighet, deltid og uttak av foreldrepermisjon.
  • Minimum annethvert år skal disse arbeidsgiverne redegjøre for lønnsforskjeller på ulike stillingsnivå/grupper og totalt i virksomheten, kjønnsbalanse på ulike stillingsnivåer/grupper og kjønnsforskjeller i ufrivillig deltid.
  • Arbeidsgivere skal også redegjøre for hvordan de jobber for likestilling knyttet til andre forhold, som etnisitet, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering og kombinasjoner av disse.

(Bufdir/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS