Unge som er ferske i arbeidslivet, bør gjøre seg kjente med hvilke rettigheter de har som arbeidstakere.

Sjekkliste i forbindelse med sommerjobb

Har du engasjert noen i sommerjobb? Da kan det være greit å vite hva Arbeidstilsynet mener og hvilke krav du bør oppfylle.

Med en forsiktig gjenåpning på gang etter et år hvor mange bransjer har vært svært preget av pandemien, ansettes nå unge sommervikarer i høyt tempo. Blant annet signaliserer serveringsbransjen at de venter en svært travel sesong.

– Selv om det nå ansettes mange på kort tid, kan det fort bli kamp om sommerjobbene etter et år hvor mange har vært permitterte. Det kan føre til at de som har fått en jobb godtar dårligere arbeidsforhold enn de har krav på, fordi de er redde for å miste jobben, sier direktør for Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

Vollheim oppfordrer de unge til å sette seg inn de grunnleggende rettighetene de har i arbeidslivet, og oppsummerer det viktigste i noen enkle tips fra Arbeidstilsynet.

Fem nyttig tips

Her er fem ting som er viktige å huske på når noen skal begynne i en sommerjobb:

  1. Sørg for skriftlig arbeidskontrakt – uansett jobb. I arbeidskontrakten skal det blant annet stå noe om: Arbeidstid- Lønn - Oppsigelsestid
  2. Tydelighet rundt når og hvor mye det skal jobbes.
  3. Overtidsgodtgjørelse.
  4. Opplæring. Det handler om hvordan jobben skal gjøres, noe som kan være viktig for helsa og sikkerheten til den nye arbeidstakeren.
  5. Avtale om pauser.

Rettigheter og plikter

Mange skal ut i arbeidslivet for første gang, og i tillegg til å gjøre seg kjent med hvilke rettigheter de har som arbeidstakere, minner Vollheim om at de også må ta ansvar for sin egen arbeidssituasjon og si fra til sjefen dersom noe er galt.

Jobber man for eksempel med renhold, som servitør eller i landbruket, er det viktig å være oppmerksom på at det i disse bransjene gjelder krav om minstelønn. Hvilke bransjer som har minstelønn og hva minstelønnen er, finner du på arbeidstilsynet.no/minstelønn.

De under 18 skal ikke utsettes for høyere smitterisiko

Biologiske faktorer er eksempelvis mikroorganismer som kan gi sykdom. Under koronasituasjonen innebærer dette at den som er under 18 år ikke skal gjennomføre arbeidsoppgaver der vedkommende er eksponert for høyere smitterisiko enn i samfunnet for øvrig. Eksempel på dette er arbeid innen helsesektoren med koronasmittede.

Les mer i denne nyhetssaken: Unge skal skjermes fra forhøyet smitterisiko

Egne regler for ungdom under 18 på noen områder

Stort sett gjelder reglene i arbeidslivet for alle, uansett hvor gammel du er. Men på noen områder finnes det spesielle regler for barn og unge under 18 år. Disse reglene skal gi barn og unge en ekstra beskyttelse mot arbeid som kan være skadelig. Reglene varierer etter hvor gammel du er. Du kan lese mer om hvilke regler som gjelder for ulike aldersgrupper på ungdom i arbeid.

(Arbeidstilsynet/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS