Fortsatt mangler NAV vesentlige opplysninger fra arbeidsgivere for å kunne utbetale lønnskompensasjon til permitterte arbeidstakere.
Fortsatt mangler NAV vesentlige opplysninger fra arbeidsgivere for å kunne utbetale lønnskompensasjon til permitterte arbeidstakere.

Er du arbeidsgiver? NAV trenger fortsatt din hjelp

NAV-medarbeiderne jobber på spreng gjennom hele sommeren, og trenger fortsatt hjelp fra arbeidsgivere for å kunne utbetale lønnskompensasjon til permitterte arbeidstakere.

NAV er avhengig av opplysninger fra arbeidsgivere for å kunne utbetale lønnskompensasjon til permitterte arbeidstakere, og over 70.000 arbeidsgivere har hittil meldt inn nødvendig informasjon. NAV har laget en oversikt over virksomheter som har søkt for sine arbeidstakere.

– Dersom du venter på lønnskompensasjon, og ikke finner bedriften som har permittert deg på listen, bør du ta kontakt med arbeidsgiveren din og be denne melde inn nødvendige opplysninger til NAV, sier beredskapsleder i NAV Yngvar Åsholt.

Han understreker at dette er den beste og enkleste måten å få fortgang i utbetalingen av lønnskompensasjon på. Med unntak av permitterte fra fiskeforedlingsbedrifter, har alle arbeidstakere som er, eller har vært, permittert i mer enn 20 dager krav på lønnskompensasjon.

Virksomheter som har søkt lønnskompensasjon.

Hva skal arbeidsgiverne gjøre?

NAV er avhengig av at arbeidsgivere gjør to ting for å sikre at permitterte får lønnskompensasjon:

  1. Rapporterer inn informasjon om permitteringer og arbeidsforhold i a-meldingen.
  2. Går til nav.no og melder inn opplysninger om den som er permittert i løsningen for lønnskompensasjon og refusjon. Da utløses lønnskompensasjonen til den permitterte.

– Når disse to tingene er gjort, utbetaler NAV pengene til den permitterte i løpet av 3-5 virkedager, opplyser Åsholt.

Permitterte kan søke selv

NAV har nå også åpnet for at permitterte som ikke får arbeidsgiveren sin til å melde inn opplysninger kan søke om lønnskompensasjon selv. Forutsetningen er at arbeidsgiveren har meldt inn permitteringen i a-meldingen.

NAV jobber videre med å finne løsninger for de som ikke er registret som permitterte i a-meldingen.

Søknad om lønnskompensasjon

(NAV Pressemelding)

Powered by Labrador CMS