Lizzie Ruud Thorkildsen, leder for YS Kommune og Stig Johannessen, forbundsleder i Skolelederforbundet.
Lizzie Ruud Thorkildsen, leder for YS Kommune og Stig Johannessen, forbundsleder i Skolelederforbundet.

Kommunale ledere mer stresset enn ledere i privat sektor

Ifølge tall fra YS Arbeidslivsbarometer sier 32 prosent av ledere i kommunal sektor at de ofte eller alltid er stresset. Blant ledere i privat sektor sier 28 prosent det samme.

Samtidig viser en undersøkelse OsloMet gjennomførte for Skolelederforbundet i fjor at kun 3 av 10 mellomledere i skolen ser for seg å bli rektor. Deltakerne i undersøkelsen trakk frem arbeidsbelastning som den største barrieren mot å søke rektorjobben.

- Kommunale ledere er stresset fordi de over lang tid hatt en høy arbeidsbelastning. Ledere innen oppvekst og opplæring er et eksempel på en gruppe som opplever en sterkt økende oppgavemengde. Nå må vi få på plass støttefunksjoner rundt lederne og bedre arbeidsbetingelser for å forebygge en lederflukt fra kommunal sektor, sier forbundsleder i Skolelederforbundet, Stig Johannessen.

- Sterk lønnsforventning

Skolelederforbundets hovedsammenslutning, YS, har en sterk forventning til at kommunene i årets lønnsoppgjør tar i bruk lønn som et virkemiddel for å gjøre kommunale lederjobber mer attraktive.

- Kommunale ledere står hver dag til ansvar for å sikre høy kvalitet på velferdstjenestene vi alle er avhengige av. En konkurransedyktig lønn er avgjørende for å rekruttere og beholde dyktige kommunale ledere som kan utføre dette viktige arbeidet, sier leder for YS Kommune, Lizzie Ruud Thorkildsen.

(Skolelederforbundet/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS