(Ill.foto: Colourbox)

Hotell- og restaurantbransjen: 8 av 10 har fått reaksjoner fra Arbeidstilsynet

8 av 10 virksomheter i bransjen har fått en eller flere reaksjoner fra Arbeidstilsynet. - Det er alt for mange arbeidsgivere som ikke følger de helt grunnleggende reglene i arbeidslivet, sier direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen.

Publisert

Overnattings- og serveringsbransjen har vært og er en av de prioriterte næringene for Arbeidstilsynet i 2015-2016. Deler av disse bransjene har mange og sammensatte utfordringer når det kommer til arbeidsmiljø, og i løpet av toårsperioden skal det gjennomføres tilsammen 4 000 tilsyn. Så langt er 3 000 tilsyn gjennomført.

Forebygging av sosial dumping, styrke tilrettelegging og oppfølging og øke arbeidsmiljøkunnskapene hos unge arbeidstakerne, har vært noen av de store aktivitetene for Arbeidstilsynet i denne næringen.

Store mangler i arbeidsavtalene

Funnene fra de 3000 tilsynene som er gjennomført så langt, viser blant annet at det er store mangler når det gjelder arbeidsavtaler, overtidsbetaling, arbeidsplaner, leders HMS-opplæring og valg av og opplæring av verneombud.

– Når det gjelder arbeidsavtale, så ser vi at de aller fleste har dette. Men vi ser at under halvparten av arbeidsavtalene oppfyller minimumskravene til hva de skal inneholde. Arbeidsavtalen er det grunnleggende dokumentet i et arbeidsforhold, både for arbeidsgiver og for ansatt, det er derfor viktig at den er på plass, sier Finboe Svendsen.

Sårbare ansatte

Både overnattings- og serveringsbransjen sysselsetter mange unge og utenlandske arbeidstakere. Dette er grupper som ofte vet lite om sine rettigheter i arbeidslivet, og som derfor er ekstra sårbare for å bli utnyttet.

– Mange har sitt første møte med arbeidslivet i disse bransjene. Det er derfor ekstra viktig at arbeidsgiverne er seg sitt ansvar bevisst, og tilbyr trygge, ordnede og lovlige arbeidsforhold for sine ansatte, sier Finboe Svendsen.

Groveste brudd - Lange arbeidsdager

­Mange ansatte jobber enormt lange vakter – helt opp imot 17-18 timer flere dager i strekk. Ett eksempel på en typisk henvendelse er denne fra to kvinnelige servitører:

«Hei. Vi er to jenter på 19 og 20 år som jobber som servitører. Ofte hender det at vi jobber 15-17 timer i strekk uten noen pauser og veldig dårlige arbeidsforhold. Vi får aldri overtidsbetalt og dersom dette nevnes blir det veldig dårlig stemning. Vi får heller ikke noen opplagt opplæring og vi må bare lære underveis, noe som er meget vanskelig. Er dette lov? Hva kan vi evt. gjøre for å ta arbeidsgiveren for dette? (Det hjelper ikke å snakke med dem).»

Dessverre er ikke dette noen unik henvendelse, sier Finboe Svendsen.

(Kilde: Arbeidstilsynet)

Tall fra tilsyn:

I gjennomsnitt får 65 prosent av alle virksomheter som Arbeidstilsynet er på tilsyn hos en eller flere reaksjoner. I restaurantbransjen er snittet på 79 prosent.

Det er gjennomført 3009 tilsyn pr 8. september 2016

Overnattingsvirksomhetet: 533

Serveringsvirksomheter: 2 223

Virksomheter som er registrert med andre næringskoder: 253

Hovedfunn:

8 av 10 har inngått skriftlig arbeidsavtale med de ansatte

Under halvparten oppfyller minimumskravene i arbeidsavtalene

4 av 10 har manglende overtidsbetaling

6 av 10 har ikke valgt verneombud

6 av 10 verneombud har ikke nødvendig opplæring

1 av 4 mangler ruiner for håndtering av vold og trusler

1 av 3 mangler arbeidsplan for arbeidstakere som

4 av 10 arbeidsgivere mangler lovpålagt HMS-opplæring.

Powered by Labrador CMS