Ill.foto: Colourbox

Er det bra å være sjefens gode venn?

UKENS HR-DILEMMA: Gode vennskap kolleger imellom er postivt for samhold og arbeidsmiljø. Men når en leder har medarbeidere som nære venner er det ekstra viktig å være ryddig i personaloppfølgingen.

Publisert

Hei!

Jeg er leder på et regnskapskontor, og vi er en god gjeng på kontoret. Mange av oss har jobbet sammen lenge, og flere av oss møtes også sosialt på fritiden. Etter at jeg ble leder har jeg vært veldig opptatt av å være ryddig i rollen min som leder, kanskje særlig overfor de ansatte som også er mine venner utenom jobb.

Vi har fleksitid, og bruker fleksibiliteten aktivt, men avspaserer fortrinnsvis bare for inntil en hel dag om gangen. Avtale om avspasering gjøres med meg etter først å ha sjekket kalender og kundeavtaler.

Vinteren har vært travel som vanlig, og en av mine nærmeste medarbeidere har stått på og jobbet mye ekstra, og jeg har derfor avtalt at hun avspaserer i påskeuka. Dette har det blitt reaksjoner på, og jeg har via andre fått høre at jeg forskjellsbehandler min kollega som også er en god venn.

Har du noen råd om hvordan jeg kan håndtere dette?

Svar:

Mange av oss tilbringer flere timer på jobb i løpet av en dag enn det vi gjør sammen med familien. Vi vet at for svært mange arbeidstakere er jobben også en viktig sosial arena, og det er selvsagt bra for arbeidsmiljøet at kollegaer også er venner. Mange mener også at venner på jobb strekker seg lenger for hverandre og vil bidra ekstra for oppgavene de skal løse i fellesskap. Ikke bare strekker en seg lenger for hverandre, men vennskap på jobb kan også skape mye god driv i å nå felles mål som også gjør at folk står på ekstra.

Pass opp for klikker
Den utfordrende siden ved vennskap i et sånt lukket miljø er hvis kommunikasjonen og humor blir intern og det danner seg klikker. Kan hende føler noen seg utenfor, og da blir det lett negative reaksjoner på hendelser som ellers ingen ville reagert på. Det er derfor viktig å være obs på at arbeidsmiljøet skal være åpent og inkluderende for alle. Kan hende er dette noe en bør sette ekstra ord på i arbeidsmiljø hvor en vet at flere kollegaer også er venner på fritiden.

Urettferdig!!
Når en leder har medarbeidere som er sine nære venner er det ekstra viktig å være ryddig i personaloppfølgingen. Du sier også at det med ryddighet i rollen er noe du har vært opptatt av. Vi forventer av våre ledere at de både holder informasjon og tar diskusjon i rette og ryddige linjer.

Rettferdighet er noe vi alle er opptatt av, og hvis vi opplever at vi ikke får tingene slik vi selv ønsker, eller at noen får en fordel, så vil vi lete etter noe å skylde det på. Situasjonen du beskriver er kanskje et eksempel på dette?

Jeg hører imidlertid rett som det er ledere fortelle at de blir enda mer firkanta overfor medarbeidere som de er venner med enn andre, da nettopp fordi de er redd for å mistenkes i å forskjellsbehandle. Så, urettferdigheten kan slå begge veier.

Gode rutiner
Vi må aldri tenke annet enn at vennskap på jobb er positivt. Det blir imidlertid ekstra viktig med gode og tydelige rutiner for saksbehandling og oppfølging av medarbeidere i slike tilfeller.

I en rutine for fleksitid og avspasering kan dere for eksempel si noe om at dersom det har vært ekstra mye å gjøre over en periode så skal leder legge til rette for avspasering i etterkant. En slik rutine åpner opp, men stiller samtidig krav om at pluss-timene skal knytte seg til at det har vært en ekstra arbeidsbelastning over tid. Dette er det leder som har ansvar for å ha kontroll på. Eller, hvis dere mener at dere ikke vil ha det sånn så bør rutinen på inntil en dag følges konsekvent.

Gode rutiner for oppfølging i prøvetid, oppfølging av sykmeldte, ferieplanlegging, velferdspermisjoner og oppfølging av arbeidsprestasjoner er alle eksempler på områder hvor det vil være ekstra viktig og godt for en leder å ha konkrete rutiner å følge når medarbeider er en god venn.

Mine råd:

-Jeg tror jeg ville brukt denne anledningen til si noe til alle om rutinen for fleksitid og avspasering, og at du vil følge opp slik at den blir tydeligere.

-Se på rutinene dere har på de ulike personalomrdene er de tydelige nok?

-Involver gjerne de ansatte i det å snakke om dette. Hva er viktig for at vennskap på og utenfor jobb skal være positivt for arbeidsmiljøet?

-Utarbeid rutiner der det trengs, og følg dem.

HR-dilemma er levert av Compendia as som leverer verktøy, innhold og rådgivning innen personal, ledelse, HMS og kvalitet. For mer informasjon: www.compendia.no

Ledernetts HR ekspert:
Mette K. Reiten har over 20 års erfaring i HR-faget. Til daglig jobber hun som leder i avd. for Personal & Ledelse i Compendia.

Har du en utfordring på jobb?
Dersom du er leder, og står ovenfor et vanskelig dilemma som gjelder dine medarbeidere, kan du sende oss spørsmål til e-post ole (at )askmedia.no.  
Merk din e-post med Ukens dilemma.

Har du leder eller HR-ansvar? Hold deg faglig oppdatert med Personal og Ledelse

- Bestill abonnement

- Last ned enkeltsider eller utgaver av bladet

- Besøk oss på facebook

- Meld deg på vårt gratis nyhetsbrev

- Prøveles Personal og Ledelse nr. 3/2016 - Helt gratis!

Powered by Labrador CMS