Marianne Sevaldsen.
Marianne Sevaldsen.

Ny topp i KLP Banken

Marianne Sevaldsen blir administrerende direktør i KLP Banken og starter 1. august. Sevaldsen kommer fra stillingen som konserndirektør for livsforsikring i KLP.

– Jeg er veldig glad for denne muligheten, og gleder meg til å starte, og å bli bedre kjent med KLP Banken og alle mine nye medarbeidere og nærmeste ledere der. Etter over ni år som konserndirektør for livsforsikring i KLP blir det spennende å se hvordan vi sammen kan videreutvikle banken til glede for våre eiere, og bidra til å ytterligere styrke KLPs posisjon som pensjonsleverandør, sier Sevaldsen.

Marianne Sevaldsen har juridisk embetseksamen og er i dag konserndirektør for livsforsikring i KLP, en jobb hun har hatt siden 2013. Hun har sittet i konsernledelsen i KLP hele denne perioden. Tidligere har hun jobbet i Sandnes Sparebank som direktør næringsliv (2008 – 2013) og i DnB NOR ASA i flere lederstillinger (1999 – 2008).

KLPs konsernsjef Sverre Thornes i KLP er meget fornøyd med ansettelsen.

– Vi har gjennomført en intern rekrutteringsprosess med flere gode kandidater. Det er en stor styrke for oss å få en så erfaren leder på plass, og jeg kjenner meg trygg på at hun sammen med den øvrige ledelsen vil fortsette den positive utviklingen KLP Banken har hatt over tid, sier Thornes, som også er styreleder for KLP Banken.

Nåværende administrerende direktør i KLP Banken, Leif Magne Andersen, går av med pensjon samme dato.

Direktør i kundeseksjonen i KLP, Cathrine Hellandsvik, blir konstituert som leder for livsforsikring i KLP fra 1. august.

Om KLP Banken

KLP Banken AS er heleid datterselskap av Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap (KLP), og har sitt hovedkontor i Trondheim. KLP Banken AS har to datterforetak, KLP Kommunekreditt AS og KLP Boligkreditt AS som inngår i KLP Banken konsernet (KLP Banken). KLP Banken AS er en nettbank for personkunder. KLP Banken AS finansierer også lån til kommuner, fylkeskommuner og selskaper som utfører offentlige oppgaver.

KLP Banken følger FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift. KLP Banken hadde ved utgangen av 2021, 76 ansatte og hadde et resultat etter skatt på 121 millioner kroner i fjor.

(KLP/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS