Simployers økonomirådgiver Øivind Elvestad.
Simployers økonomirådgiver Øivind Elvestad.

Statsbudsjettet: Øker grensen for skattefrie ansattegaver

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet mer enn dobling i størrelsen på gaver den ansatte kan få av arbeidsgiver uten noen spesiell grunn, og fjerner kravet om at gavene gis etter en generell ordning.

Arbeidsgiver kan gi gave uten spesiell anledning, med verdi inntil kr 2 000, skattefritt til sine arbeidstakere. For å være skattefri må gaven gis etter en generell ordning i virksomheten. For å være en generell ordning må gaveordningen ikke medføre noen bevisst forskjellsbehandling og alle ansatte må få noenlunde likeverdige gaver.

– Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2021 å øke denne beløpsgrensen til kr 5 000. Videre foreslår de å fjerne vilkåret om at gaver skal gis etter en generell ordning i virksomheten, sier Simployers økonomirådgiver Øivind Elvestad.

Naturalytelser som nå kan bli skattefrie innenfor beløpsgrensen blir for eksempel:

  • Abonnement på treningssenter
  • Sykkel kan gis bort skattefritt
  • Månedskort på kollektivtransport
  • Billetter på kulturarrangementer som ikke regnes som velferdstiltak
  • Kontorstol til hjemmekontoret

Det varsles også en oppmykning i praksisen med skattefritak på oppmerksomhetsgaver av ubetydelig verdi.

Skattefritak for influensa- og pandemivaksiner dekket av arbeidsgiver

Arbeidsgivers dekning av kostnader til lege- og andre helsetjenester er en skattepliktig fordel. Arbeidsgiver kan dog dekke kostander til forebyggende helseundersøkelser skattefritt, for eksempel helseundersøkelse hos bedriftslege. Arbeidsgiver kan også dekke skadeforebyggende tiltak for å forebygge skader/sykdom på arbeidsplassen skattefritt for ansatte med spesielt belastende arbeidsoppgaver, for eksempel influensavaksine for sykepleier som jobber med pasientbehandling.

– I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen at også vaksiner mot smittsomme sykdommer og pandemier med stor negativ virkning for samfunnet skal kunne dekkes skattefritt av arbeidsgiver, sier Elvestad.

(Simployer/myNEWSdesk)

Powered by Labrador CMS