(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Antall alderspensjonister har passert 900 000

Ved utgangen av juni 2017 var det 906 400 personer som mottok alderspensjon.

Publisert

– Siden pensjonsreformen i 2011 har vi sett en kraftig økning av antall alderspensjonister, sier seksjonssjef i NAV, Ole Christian Lien.

Det er særlig mange menn som har benyttet seg av muligheten til å ta ut alderspensjon før 67 år. Det er likevel flest kvinner blant alderspensjonistene, da de lever lengre enn mennene. Samtidig har etterkrigskullene også blitt alderspensjonister, noe som bidrar til ytterligere vekst.

I første halvår 2011 var antall nye alderspensjonister 51 700. Siden den gang har antall nye pensjonister sunket for så å flate ut. I første halvår av 2016 var antall nye alderspensjonister 34 000, mens tilsvarende tall i 2017 har vært 33 600. Den største effekten av etterkrigskullene er tatt ut og de som nå fyller 67 år har hatt mulighet til å ta ut pensjon fra 62 år.

I 2021 passerer vi 1 million alderspensjonister
Ifølge NAVs siste prognoser ventes antall alderspensjonister å øke til 940 000 ved utgangen 2018 og 970 000 ved utgangen av 2019. Antallet forventes å passere 1 million i løpet av 2021.

– Prognosene er litt lavere enn tidligere. Dette skyldes blant annet at vi har sett en svak nedgang i antall som velger å ta ut tidligpensjon. Dette har vi tatt hensyn til i de nye prognosene, sier Lien.

Det kan også være at noen har mistet muligheten til å ta ut tidligpensjon etter heving av minstesatsene. Det er et krav til utbetaling på minste pensjonsnivå for å kunne ta ut pensjon før man fyller 67 år. Dette kan føre til at noen som tidligere hadde mulighet til å ta ut tidligpensjon, nå har mistet denne muligheten.

50 år med folketrygd
I år er folketrygden 50 år. I løpet av disse årene har vi sett en tredobling av antall alderspensjonister. Ved innføring av mer omfattende pensjonsrettigheter i 1967, var det 312 200 alderspensjonister. Dette utgjorde en andel av befolkningen på 8 prosent. I dag utgjør alderspensjonistene 17 prosent av befolkningen. Dette skyldes i stor grad at folk lever lenger og kan ta ut pensjon tidligere. I tillegg har det vært store årskull som har gått av med pensjon de siste årene.

I 1973 ble pensjoneringsalderen satt ned fra 70 til 67 år. Fra 2011 har pensjonister med tilstrekkelig opptjening mulighet til å ta ut pensjon fra de har fylt 62 år.

– Med innføring av folketrygden i 1967, fikk vi en av de største sosiale reformene i Norgeshistorien. Dette hadde stor betydning for alderspensjonistene. Med innføring av reformen ble alderspensjonen knyttet til arbeidsinntekt, sier Ole Christian Lien.

Siden da har det vært en kraftig vekst i antall med pensjonsopptjening utover minstenivået. Særlig har det da vært en markant endring i antall yrkesaktive kvinner. Antall minstepensjonister blant de yngste med alderspensjon er kraftig redusert i løpet av disse årene.

Powered by Labrador CMS