Ill.foto:Colourbox
Ill.foto:Colourbox

Økt kjøpekraft for alderspensjonister i 2019

Årlig gjennomsnittlig alderspensjon steg med 6 400 kroner fra 2018 til 2019. Ser vi også på prisveksten, økte kjøpekraften til en gjennomsnittlig alderspensjonist med ca. 0,5 prosent i året som gikk.

Publisert

I 2019 fikk alderspensjonister i gjennomsnitt utbetalt 244 300 kroner i årlig alderspensjon fra folketrygden. Det er en økning på 2,7 prosent fra 2018, da gjennomsnittlig alderspensjon var 237 900 kroner.

– I 2019 steg prisene med 2,2 prosent. Det førte til at realverdien av en gjennomsnittlig alderspensjon økte med om lag 0,5 prosent, sier seksjonssjef i NAV, Ole Christian Lien i en pressemelding fra NAV.
For en gjennomsnittlig alderspensjonist tilsvarer dette rundt 1 200 kroner i året før skatt.

Høyere pensjonsopptjening – mange tar ut pensjon før 67 år

I tillegg til den årlige reguleringen av pensjonene, påvirkes utviklingen også av opptjeningen til alderspensjonistene og den enkeltes uttakstidspunkt. Lien forklarer at nye alderspensjonister gjennomgående har høyere pensjonsopptjening enn de som faller fra, noe som fører til at gjennomsnittlig alderspensjon øker.

– Samtidig ser vi at mange velger å ta ut alderspensjon i alderen 62 til 66 år fremfor å utsette uttaket utover 67 år for å kompensere for levealdersjusteringen. Dette uttaksmønsteret trekker nivået på alderspensjonene ned, legger Lien til.

Muligheter for vekst i alderspensjonen i 2020 og 2021

De økonomiske utsiktene tyder på noe høyere reallønnsvekst i 2020 og 2021 enn i 2019. Statistisk sentralbyrå anslår i sin nyeste prognose en reallønnsvekst på 1,5 prosent i 2020 og 1,7 prosent i 2021.

– Det er ventet relativt stabil økonomisk utvikling i Norge de neste par årene. Hvis prognosen for reallønnsvekst slår til, så er det all grunn til å tro at realverdien av alderspensjonene fortsatt vil øke. Arbeidsmarkedet og utviklingen internasjonalt kan likevel skifte brått, og det kan gi en annen utvikling enn vi tror i dag, understreker Lien.

Snart en million alderspensjonister

Ved slutten av desember 2019 mottok 958 800 personer alderspensjon. Det er 21 400 flere alderspensjonister enn i desember 2018. Antallet alderspensjonister er også forventet å vokse i årene som kommer. Prognoser fra NAV viser at antallet trolig vil passere en million i 2021.

Powered by Labrador CMS