Næringsminister Iselin Nybø.

Regjeringen ønsker å spare aksjeselskaper for papirarbeid og kroner

Regjeringen foreslår å la flere små aksjeselskaper slippe krav om revisjon av regnskapet. Det er anslått at forskriftsendringen kan spare 6 000 små selskaper om lag 108 millioner kroner i utgifter.

– For å gjøre hverdagen til små bedrifter enklere foreslår regjeringen å øke terskelverdiene for når en revisor må gå gjennom aksjeselskapers årsregnskap. Mange små selskaper er ferske og fortsatt under utvikling, og 108 millioner kroner er penger som jeg synes disse selskapene heller kan bruke til å utvikle nye løsninger og nye arbeidsplasser, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Øker terskelen for revisjon

Alle aksjeselskaper er i utgangspunktet pliktig til å få en ekstern kontroll av regnskapet. Likevel kan selskapets generalforsamling velge å unnlate en gjennomgang av selskapets årsregnskaper etter revisorloven, så lenge selskapet ikke krysser bestemte terskelverdier for årsverk, driftsinntekter og balansesum.

Forslaget til regjeringen innebærer følgende endringer i forskrift til aksjeloven:

  • Terskelverdien for driftsinntekter heves fra seks til syv millioner kroner.
  • Terskelverdien for balansesum heves fra 23 til 25 millioner kroner. Det samme gjelder terskelverdien for aksjeinnskudd. Terskelverdien for aksjeinnskudd gjelder for selskaper som ikke har fastsatt sitt første årsregnskap.
  • Kravet om at gjennomsnittlig antall ansatte ikke må overstige ti årsverk beholdes.

Angår om lag 6 000 aksjeselskaper

Forslaget innebærer også en inflasjonsjustering av terskelverdiene, som ikke har vært endret siden 2018. Forslaget vil derfor medføre at terskelverdiene heves til et nivå som følger den øvrige samfunnsutviklingen.

Tall fra Brønnøysundregistrene viser at om lag 6 000 flere aksjeselskaper vil kunne velge bort revisjon med forslaget enn med gjeldende terskelverdier. Dette vil kunne gi en årlig besparelse på om lag 108 millioner kroner for disse selskapene.

Lenke til høringen finner du her.

(Nærings- og fiskeridepartementet/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS