ai ki kunstig intelligens illustrasjon

AI til besvær eller begjær?

Teknologien utvikler seg i et rivende tempo. Kunstig intelligens (AI) fører til nye utfordringer som krever bedre regelverk for at vi kan håndtere det forsvarlig. Det er liten tvil om at AI har kommet for å bli og at mulighetene er mange. Kan det tas i bruk på en sikker måte?

INNLEGG

Mann leder utendørs

Jørgen Longva, fagdirektør i IT-selskapet Experis

ChatGPT har tatt verden med storm. Etter lansering i november 2022 har verktøyet skapt en polariserende debatt. Skeptikerne er antagelig like mange som beundrerne, og lite tyder på at det endrer seg med det første. Det eneste det virker å være enighet om er at AI åpner døren for en ny arbeidshverdag – med de muligheter og utfordringer det medfører.

Kunstig intelligens er, enn så lenge, kunstig. Den kan ikke erstatte mellommenneskelige relasjoner, forstå seg på kontekst eller vurdere etiske problemstillinger. Hemmeligheter har den også vanskelig for å holde på, skulle du være så uheldig å gi den for mye informasjon.

Modeller basert på kunstig intelligens må også trenes opp på relevant informasjon for å bli smartere. Å trene modellen til å bli best mulig, samtidig som man ivaretar personvern og taushetsbelagt informasjon, er dermed lettere sagt enn gjort.

Temaer som etikk, personvern og opphavsrett har mange fallgruver. Med rett forberedelse og oppdatert kunnskap er det likevel mulig å håndtere fallgruvene samtidig som man utnytter mulighetene innenfor AI.

For å tilpasse seg den nye arbeidshverdagen har konsulentselskapet Experis utviklet en AI-veileder. Den har to formål: skape klarhet for egne konsulenter samtidig som den ivaretar tryggheten til kundene. AI-veilederen skaper merverdi for kundene gjennom å gi praktiske løsninger på etikk, sikkerhet, personvern og opphavsrett.

Veilederen er utviklet i samarbeidet med advokatselskapet Vaar Advokat og analyseselskapet Gartner, og gir konsulentene et sikkert rammeverk de kan utnytte for å høste gevinstene som AI tilbyr.

Veilederen har en sjekkliste vi går gjennom i forkant av våre oppdrag. Sjekklisten inneholder presise spørsmål, og vi legger den ved oppdragsavtalen til kunden. Den sørger for at vi er tydelige med kunden om hvordan vi bruker AI for å løse oppdraget.

AI er i konstant utvikling, og hvert oppdrag Experis får er unikt. Konsulentene hos Experis møter derfor nye utfordringer med nye verktøy hver dag. Vi tar mange steg videre for å navigere i det komplekse landskapet rundt AI, spesielt med diskusjoner om regulering i Norge og EU. Veilederen er derfor bare starten på en spennende reise for å levere konsulenttjenester ved hjelp av AI på en ansvarlig måte.

Powered by Labrador CMS